Radio 2

Vorig jaar 10 schepen die met vervuilende brandstof voeren betrapt via stikstofmeting: "Pionierswerk"

Vorig jaar heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 10 schepen betrapt die met vervuilende brandstof aan het varen waren. Ze ontdekten dat door boven de schepen te vliegen. Dat gebeurt met een sniffervliegtuigje. Dat is een vliegtuig dat door de rookwolk vliegt en meet hoeveel zwavel en stikstofoxiden zo'n schip uitstoot.

In totaal zijn er 394 schepen gecontroleerd op hun uitstoot en 10 ervan waren niet in orde. Door de COVID-19-pandemie konden wel minder vlieguren worden gepresteerd dan aanvankelijk voorzien.

Stikstofmeting is pionierswerk

Het meten van stikstofoxiden is nieuw, echt wel pionierswerk, zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: "Sinds vorig jaar kunnen we stikstof meten en dat melden aan de haven. Elke overtreding is er eentje te veel. Die zwavel- en stikstofuitstoot zorgt voor heel wat luchtvervuiling met heel wat negatieve gevolgen voor de mensen en voor het milieu. Dat willen we tot nu nul herleiden natuurlijk."

Olievervuiling op zee

Het sniffervliegtuigje volgde ook de aanvaring op tussen 2 tankers in mei vorig jaar.  2 dagen lang dreef er toen olie op zee, gelukkig zonder veel erg. Verder zijn zo 10 olieverontreinigingen ontdekt. Dit wordt dan verder onderzocht in de haven waar het schip aanmeert. Een keer ging het om een toegelaten lozing van zonnebloemolierestanten, in sommige andere gevallen ging het om lozing van olie of andere schadelijke vloeistoffen.  De cijfers tonen wel aan dat het aantal olieverontreinigingen het laatste decennium sterk verminderd is. 

Meest gelezen