Algemene Inspectie: "Maak publieke databank over politiegeweld"

Het is hoog tijd dat de overheid zelf een databank maakt met cijfers van ongeoorloofd politiegeweld, zodat het publiek correcte informatie krijgt. Dat vraagt de Algemene Inspectie (AIG) van de politie, schrijft De Tijd.

Geweld door en tegen de politie was de voorbije maanden niet uit het nieuws. Het onderwerp kreeg volop aandacht na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Maar ook bij ons kwamen allerlei voorbeelden naar boven, met de dood van Jozef Chovanec of via onze Pano-reportage van enkele weken geleden.

Hieronder kan je de "Pano" over politiegeweld herbekijken. De tekst gaat daarna verder:

Videospeler inladen...

De Algemene Inspectie (AIG), de dienst intern toezicht van de politie, komt nu met een visietekst over de zaak, onder de titel "Zijn alle flikken onbekwaam?" Het antwoord op die vraag is - niet verrassend: neen, niet alle flikken zijn onbekwaam. Maar er valt wel kritiek te geven, en er zijn verbeterpunten.

Eerste vaststelling: België is de Verenigde Staten niet. Bij ons wordt in de opleiding meer aandacht besteed aan geweldbeheersing, in de VS meer aan schietoefeningen. Amerikaanse agenten mogen ook sneller schieten, onder meer omdat de kans groter is dat ze tegenover een gewapende verdachte staan. De politie in de VS is ook meer versnipperd, en er is minder toezicht op. Allemaal punten dus waar België een betere aanpak lijkt te hebben. Betekent dat dan ook dat er in ons land minder politiegeweld is? Wel... dat weten we niet. In de Verenigde Staten stierven in 2019 officieel 1009 mensen door een tussenkomst van de politie, of 33,5 per tien miljoen inwoners. Voor ons land bestaan er geen duidelijke cijfers. In één rapport is sprake van 2 mensen die werden doodgeschoten door de politie. Dat komt ongeveer overeen met het cijfer voor Nederland, waar sprake is van 2,3 doden per tien miljoen inwoners. Maar het Belgische cijfer is dus lang niet volledig. Dat gebrek aan cijfers bleek ook al uit een "Podvis"-podcast die we maakten over het probleem.

Hieronder kun je de "Podvis" over de relatie tussen Brusselse jongeren en de politie herbeluisteren. De tekst gaat daaronder verder:

Daar moet dringend iets aan gebeuren, vindt de AIG: er moet een databank komen met cijfers van onwettig politiegeweld, en de burgers moeten die databank kunnen raadplegen. Die transparantie is nodig om correcte informatie met de nodige duiding te kunnen geven, zegt de Inspectie. Omgekeerd is er ook nood aan een databank met cijfers over geweld tégen de politie.

De AIG pleit ook voor een publieke databank, waarin burgers kunnen opzoeken hoe goed hun lokale politiezone werkt in vergelijking met andere politiezones. En verder vraagt ze dat er één meldpunt zou komen voor klachten over de politie, en dat die klachten beter en sneller opgevolgd zouden worden door de verantwoordelijken bij de politie én door het gerecht. Er moet ook meer aandacht voor integriteit komen gedurende de hele loopbaan van politiemensen. Het politiekorps moet diverser worden. En kandidaat-politiemensen moeten beter gescreend worden tijdens hun opleiding in de politieschool.

De conclusie van de visietekst laat zich volgens de AIG samenvatten in de woorden van een politieman die eerder getuigde bij VRT NWS: “Het is hoog tijd voor verandering. Niet alleen voor de zwarte gemeenschap, maar voor de hele samenleving. Dat mensen met goede burgerzin, die het beste met elkaar voor hebben, ongeacht hun kleur, afkomst of het uniform dat men draagt, eindelijk worden gesteund of zelfs beloond.  En dat de mensen die hieraan verzaken, die in elk protest een kans zien om te plunderen of van iedere gelegenheid gebruikmaken om hun monopolie op geweld te misbruiken, eindelijk volwaardig terecht worden gewezen”.

Meest gelezen