Oud-rector Rik Torfs over plannen nieuwe studentencodex: "Sommige liedjes omschrijven vrouwen als leeghoofdige lustobjecten" 

De Leuvense studentenkoepel LOKO werkt aan een nieuwe studentencodex. Dat schrijft studentenblad Veto. De bedoeling is om controversiële cantusliedjes die anno 2021 gevoelig kunnen liggen te schrappen. "Niet eenvoudig", vindt ex-rector van de KU Leuven Rik Torfs. "Verschillende opvattingen tegenover het woke-denken moeten dan tot een compromis kunnen komen."

"Woke" is een Amerikaanse term die de laatste jaren wordt gebruikt om mensen of bewegingen te omschrijven die alert en bewust zijn van ongelijkheid in de maatschappij. Daaruit groeit steeds vaker een breed gedragen protest tegen bijvoorbeeld seksisme of racisme. Denk maar aan de #MeToo- of Black Lives Matter-beweging.

Sommige liedjes omschrijven meisjes als leeghoofdige lustobjecten of zijn kleinerend tegenover mensen van een bepaald ras

Rik Torfs, ex-rector KU Leuven

"De bedoeling is om een nieuwe codex te maken die voor iedereen toegankelijk is en goed aanvoelt. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt bij studentenactiviteiten. De nieuwe codex moet worden samengesteld met inspraak van de studenten", vindt LOKO-woordvoerder Joppe Ruts. Een codex is een liedjesboek dat studenten gebruiken tijdens cantussen, de typische zang- en drinkfeesten van studentenkringen en -clubs. "De huidige codex wordt nu uitgegeven door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Dat is een organisatie met een bepaalde politieke voorkeur. We willen helemaal geen initiatief nemen tégen hen, maar we willen wel een neutrale codex maken." (KVHV is een conservatieve, Vlaamsgezinde studentenvereniging n.v.d.r.)

"Wij willen zeker meewerken aan een aanpassing van de codex", laat KVHV Leuven weten. "Maar voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om teksten te gaan schrappen. De studentenkringen willen vooral meer inspraak over het toevoegen van liedjes en daar willen we zeker op ingaan."

Leeghoofdige lustobjecten

De voormalige rector van de KU Leuven, Rik Torfs, vindt het een goed idee om de codex te herbekijken. De huidige codex bestaat al sinds 1955. "Het zijn liedjes die vaak al erg oud zijn. Ze dateren uit het begin van de vorige eeuw of zelfs uit de eeuw daarvoor. Dus daar zitten dingen in die men vandaag niet meer zegt. Buiten in zo'n lied kan je die teksten nog moeilijk naar buiten brengen. Sommige liedjes zijn bijvoorbeeld kleinerend voor mensen van een bepaald ras. Meisjes worden ook geregeld als leeghoofdige lustobjecten omschreven in de teksten", vertelt Torfs op Radio 2 Vlaams-Brabant.

De professor vermoedt dat het een hele opgave wordt om alle studentenneuzen in dezelfde richting te krijgen. Sommige studenten vinden dat dingen vandaag te snel als racistisch worden beschouwd. "Daar moet je inderdaad natuurlijk ook voor oppassen. Ik hoop alleszins dat het lukt. Het zou goed zijn als er geen twee edities komen: een brave en een stoutere. Maar dat kan je niet uitsluiten. De woke-cultuur is in academische kringen sterker vertegenwoordigd dan in de brede maatschappij. Maar dat maakt het niet makkelijker om tot één editie te komen." Ook het KVHV laat weten dat het liever voor één universele studentencodex gaat.

Werkgroep

Er wordt binnenkort een werkgroep opgericht die zich zal verdiepen in de huidige studentencodex. "We willen het evenwicht bewaren tussen de traditie die behouden moet blijven en de nood aan vernieuwing die we her en der voelen", aldus Ruts van LOKO. De bedoeling is om de nieuwe codex klaar te krijgen tegen september, bij de start van het nieuwe academiejaar 2021-2022.

NICOLAS MAETERLINCK

Meest gelezen