Ophokplicht voorbij, maar vogelgriep nog niet:“je pluimvee nog niet buiten voederen” is de boodschap

“Ook al mogen kippen, ganzen, en ander pluimvee nu weer buiten, eten en drinken moeten ze nog altijd binnen doen”. Dat is de boodschap van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid), omdat het vogelgriepvirus nog altijd niet uit onze natuur verdwenen is. Dat komt omdat het trekseizoen nog zeker een maand duurt en wilde vogels bij ons landen op plekken waar voedsel te vinden is. Als die het dodelijke vogelgriepvirus dragen, kunnen ze ons pluimvee besmetten.

Nog zeker een maand vliegen trekvogels over onze contreien op weg naar het noorden. “Wie een vijver heeft, met eenden en dan nog eens dicht bij een waterrijk gebied woont, moet zeker opletten”, zegt Nick De Meulemeester van het Vogelopvangcentrum in Merelbeke. “Want als je voedsel geeft aan die eenden, en daar komen ook eenden van elders op af, dan zien de trekvogels vanuit de lucht een groep soortgenoten. Dat kan volgens hen dan maar om 1 reden zijn: dat er voedsel te rapen valt. Die komen daarop af om mee te eten. Maar als zo’n trekvogel het vogelgriepvirus heeft, en uitwerpselen achterlaat die dan met het eten vermengd raken, dan zijn de andere vogels meteen ook besmet. Dat kunnen we dus voorkomen door ons pluimvee alleen binnen te voederen. Ook het voeder voor tuinvogels, zoals mezen, moet weg. Vanaf eind maart vinden die wel genoeg voedsel in de natuur.”

We kregen de voorbije maanden veel meldingen over mogelijke gevallen van vogelgriep
Nick De Meulemeester, Vogelopvancentrum Merelbeke

De dieren in het vogelopvangcentrum in Merelbeke zitten al jaren onder netten om alle mogelijke risico's op ziektes van buiten af zo veel mogelijk te beperken. “Afgelopen winter hebben we toch veel meldingen gekregen van mensen die vermoedden dat één of meerdere vogels het virus hadden. We hebben dan ook veel dieren opgehaald, stalen genomen en opgestuurd naar Sciensano. Zelf hebben we toch weet van 10 positieve gevallen. Eén vogel uit onze kooien is ook besmet geraakt.”

Overgangsmaatregel tot 20 april

Particulier pluimvee mag dus buiten, maar wordt best binnen gevoederd. Als er tot 20 april geen meldingen meer zijn van extra uitbraken van het vogelgriepvirus, dan zijn er versoepelingen: ook het pluimvee van professionele pluimveehouders zal wellicht ook weer buiten mogen en buiten voederen wordt misschien weer toegelaten. En Nick De Meulemeester heeft nog een goede raad voor particuliere pluimveehouders: “Als je intussen een ren hebt gemaakt voor je pluimvee, met een dak van gaas, dan houd je dat best, ook als de vogelgriep helemaal uit het land is. Want dat biedt ook een goede bescherming tegen marters, wasberen, vossen en roofvogels. Want ook bijvoorbeeld een oehoe kan lelijk huis houden bij je kippen en kuikens.” 

kasto80

Meest gelezen