Radio 2

Menen wil overheidsgebouwen verwarmen met afvalwater: "Wij willen voorbeeld zijn voor zuiden van West-Vlaanderen"

De stad Menen onderzoekt of het energie voor gebouwen uit rioolwater kan halen. Riothermie, heet dat, de stad zat daarvoor al rond de tafel met onder meer Aquafin, Fluvius en Leiedal. Warmte uit afvalwater hergebruiken is op zich geen nieuwe techniek. Maar het is in onze provincie nog niet toegepast. 

De warmte wordt uit het afvalwater, zoals bijvoorbeeld na een douche, onttrokken, en als energie herbruikt in overheidsgebouwen. Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (Vooruit): "Het afvalwater loopt door naar de waterzuiveringsstations. Wij zouden een warmtewisselaar willen plaatsen in die rioleringen en warmte recupereren uit het afvalwater dat van verschillende woningen uit de buurt komt. Energie waar niets mee gedaan wordt, gaan wij recupereren voor een nuttig doel. Dat doel is minder fossiele brandstof gebruiken."

Menen bekijkt of ze de techniek kunnen invoeren tijdens de geplande verbredings- en verdiepingswerken van de Leie. De stad hoopt om binnen een tweetal jaar met het warmtenet te starten.    

Meest gelezen