Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD, maar blijft wel in Vlaams Parlement zitten

Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt in een brief aan de statutaire commissie van de partij. El Kaouakibi wacht de beslissing van die statutaire commissie dus niet af. Ze blijft wel in het Vlaams Parlement zitten. Open VLD-voorzitter Lachaert betreurt dat ze haar zitje niet afstaat.

El Kaouakibi kwam in opspraak na beschuldigingen dat ze subsidiegeld van haar jongerenproject Let's Go Urban doorsluisde naar haar privébedrijven. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar haar, een gerechtelijk onderzoek, maar ook een bij de stad Antwerpen, Binnenlandse Zaken en de Bijzondere Belastingsinspectie.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

De statutaire commissie van Open VLD schorste El Kaouakibi in afwachting van de conclusies van die onderzoeken. Verder wilde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert aanvankelijk niet gaan. Maar na de publicatie van het verslag van de voorlopig bewindvoerster bij Let's Go Urban zette Lachaert toch de procedure in gang om haar uit de partij te zetten.

El Kaouakibi wacht echter niet op de beslissing van die commissie. In een uitvoerige brief aan de commissie laten haar advocaten weten dat ze zelf uit de partij stapt. El Kaouakibi blijft wel in het Vlaams Parlement zitten, voortaan dus als onafhankelijke. Dat recht heeft ze, want een zetel in het parlement behoort een parlementslid toe en niet de partij.

Liberale en rechtsstatelijke principes hebben tegenwoordig maar een marginaal belang binnen Open VLD

Sihame El Kaouakibi, ex-Open VLD

In die brief haalt El Kaouakibi overigens stevig uit naar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en de manier waarop ze behandeld is binnen de partij. "Het verzoek van de voorzitter (om haar uit de partij te zetten, red.) is duidelijk ingegeven door uiterst voorbarige conclusies dewelke in de media worden verbonden aan doelbewuste lekken door tegenstanders van mevrouw El Kaouakibi uit eenzijdige verslagen", staat er onder meer in te lezen.

"Een verslag van een voorlopig bewindvoerder kan niet gelijk worden gesteld met een rechterlijke uitspraak", is echter het argument van El Kaouakibi en haar advocaten. El Kaouakibi concludeert uit dit alles dat "liberale en rechtsstatelijke principes" binnen Open VLD "heden ten dage slechts een marginaal belang vertonen".

"Bij die club wil ze niet meer horen, als ik het zo mag uitdrukken", zegt haar advocaat Mounir Souidi aan onze redactie. "Ze heeft geen enkele zin om aan dat schijnproces binnen de partij deel te nemen."

Samen met Lachaert krijgen ook "bepaalde media" een veeg uit de pan. "De rol van bepaalde media in betreffende zaak betreft een regelrechte aanval op het hart van de rechtsstaat, hetwelk de voorzitter van uw partij als jurist behoort te beseffen." ... "De media veruitwendigen in deze de facto het failliet van de vierde macht gezien zij als volkstribunaal deze dagen de publieke opinie een oordeel over onze cliënte opdringen." Op die manier is El Kaouakibi's vermoeden van onschuld geschaad, klinkt het.

Zachtere toon

Op haar Instagramprofiel slaat El Kaouakibi dan weer een schijnbaar zachtere toon aan tegenover Lachaert. "De voorbije maanden is jammer genoeg een beeld van mij ontstaan waardoor de voorzitter niet anders kon dan een procedure starten om me uit de partij te zetten. Hoezeer me dit ook pijn doet, ik begrijp het." Al zegt ze ook daar dat dat de beslissing van de commissie "al vaststaat" en dus verkiest ze de eer aan zichzelf te houden.

El Kaouakibi zit sinds 2019 in het Vlaams Parlement. Ze werd destijds als een zogenoemd "wit konijn" binnengehaald bij Open VLD door Bart Somers. Als tweede op de Vlaamse lijst van de liberalen in Antwerpen werd ze in 2019 met meer dan 10.000 stemmen verkozen. In het Vlaams Parlement liet ze zich de voorbije twee jaar geregeld opmerken met standpunten die niet altijd de lijn van haar partij volgden.

Lachaert: "Verder functioneren in parlement onmogelijk"

In een schriftelijke reactie laat Open VLD weten "kennis te nemen" van de beslissing van El Kaouakibi. "De reden waarom voorzitter Egbert Lachaert de commissie inschakelde, is dat hij en de partij geen enkel duidelijk antwoord krijgen op enkele feiten uit het auditverslag van de voorlopig bewindvoerder van de vzw Let’s Go Urban", herhaalt de partij nog eens. Ook voor de statutaire commissie zou ze die kans nog krijgen, benadrukt de partij.

Open VLD "betreurt dat tot op vandaag – ook in het verweerschrift dat werd overgemaakt – geen antwoord komt op die stukken". "Op die manier is elke verdere samenwerking of lidmaatschap van Open VLD onmogelijk", concludeert Lachaert.

Hij betreurt ook dat El Kaouakibi nu als onafhankelijke in het parlement zal zitten. "Uiteindelijk heeft Open VLD haar de kans geboden een mandaat op te nemen in het parlement, als rolmodel en als toonaangevend figuur, maar indien het gezag van een mandataris zo erg aangetast is, is verder functioneren in een parlement onmogelijk", meent Lachaert.

Op Instagram verdedigt El Kaouakibi die keuze. "Men mag van mij niet vragen dat ik zou verzaken aan het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven." Ze heeft wel besloten een stap terug te zetten uit het bestuur van Let's Go Urban.

Meest gelezen