Transvrouw Eefje wil non worden, maar kloosters weigeren: "Ik geef niet op, al moet ik naar het Vaticaan"

Eefje Spreuters uit Nijlen is een trans vrouw die graag als non in een klooster wil intreden. "Overal waar ik me aanmeld, zijn de zusters enthousiast, maar volgens de regels mag het niet", zegt ze op Radio 2 Antwerpen. "Volgens de Katholieke Kerk kan je namelijk niet van geslacht veranderen. Ze ziet Eefje voor altijd als man", verduidelijkt kerkjurist Rik Torfs.

"Ik noem mezelf zuster Eefje", zegt Eefje Spreuters uit Nijlen als ze aan de lijn hangt bij Radio 2 Antwerpen. 46 jaar geleden werd Spreuters als man geboren. Sinds 15 maanden gaat ze openlijk als vrouw door het leven. "Ik heb me altijd al vrouw gevoeld en ben heel gelovig opgevoed, vooral door mijn moeder. Al heel mijn leven wil ik in het klooster gaan. Als man heb ik een heftig leven gekend, nu wil ik rust", zegt Eefje. De vraag is of haar gebeden verhoord zullen worden. Gazet van Antwerpen schrijft vandaag dat Eefje als transvrouw nergens toegelaten wordt in een nonnenklooster.

Ik ga door met mijn roeping, al moet ik daarvoor tot bij de paus in het Vaticaan gaan

Eefje Spreuters

"Ik heb het gevraagd aan de nonnen van de Orde van de clarissen. Afgelopen week had ik nog contact met de kloosterzusters in Brecht, de trappistinnen. Ze konden me geen antwoord geven want ze wisten niet of ik als trans vrouw mocht intreden. Daarop zei ik dat ik zelf wel een kloosterorde zou starten. Waarop de kloosterzusters geïnteresseerd en enthousiast reageerden. Als het moet, ga ik tot bij de paus in het Vaticaan. Mijn roeping is sterker dan ooit", zegt Spreuters op Radio 2.

Gesprek met bisschop Bonny

Gevraagd naar een reactie, laat het Antwerpse bisdom weten dat het zich onthoudt van commentaar. Monseigneur Johan Bonny wil eerst in contact komen met Eefje voor een gesprek.  

Herbeluister hieronder het verhaal van Eefje op Radio 2 Antwerpen.

"Kerk houdt vast aan geslacht geboorte"

Kerkjurist Rik Torfs (KULeuven) legt op Radio 2 Antwerpen uit waarom transgender personen niet welkom zijn in kloosterordes. "Rome houdt vast aan de antropologische visie dat het biologische geslacht waarin je geboren bent onveranderlijk is. Voor de Katholieke Kerk blijft Eefje dus een man en is ze niet welkom in een vrouwenklooster", zegt Torfs op Radio 2 Antwerpen. "Als Eefje wil, kan ze wel een actieve rol opnemen in de geloofsgemeenschap als parochie-assistent of als aalmoezenier in een gevangenis of ziekenhuis. Die functies staan open voor leken van elk geslacht."

Het omgekeerde kan wel: in Italië is een franciscanerpater een vrouw geworden en daar kon Rome niets tegen inbrengen

Rik Torfs, kerkjurist

Volgens Torfs is het huidige kerkelijk wetboek niet voorzien op vragen zoals die van Eefje. "Het huidige canoniek recht dateert uit 1983 toen deze maatschappelijke vragen zich veel minder stelden. Wat niet wil zeggen dat er geen debat is over de rol van transgender personen binnen de Kerk. Al meer dan tien jaar zijn gelovigen uit voornamelijk de Verenigde Staten bezig met die vraag. Daar zijn intussen katholieken die zich afgescheurd hebben van Rome met transgender mannen en vrouwen als priester." 

Italiaanse pater wordt vrouw

De logica van de Rooms-Katholieke Kerk over het onveranderlijke biologische geslacht heeft soms ook ironische gevolgen. "Ik herinner me dat er in de jaren 80 of 90 in Italië een franciscaan was die als man was ingetreden, maar besloot om als vrouw door het leven te gaan. Daar kon de Kerk bij wijze van spreken niets tegen beginnen aangezien de pater als man was gewijd. Het is me niet duidelijk hoe het met 'hem' is afgelopen", zegt Torfs. 

Meest gelezen