Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

VOKA: "Forse omzetdalingen én duurdere handel na 100 dagen brexit"

De 'brexit' is exact 100 dagen geleden ingegaan, de economische band tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is toen doorgesneden. Er is altijd gevreesd voor een economisch drama bij ons. En de resultaten zijn inderdaad duidelijk negatief.

Een enquête bij 150 Vlaamse bedrijven die veel zaken doen over de plas, dat is de basis voor de conclusie van ondernemersorganisatie VOKA. En die is duidelijk: "Er zijn forse omzetdalingen, van bijna 6 procent. Bovendien is handel drijven met het Verenigd Koninkrijk 5 procent duurder geworden. Is het een drama? Neen, het ligt in de lijn van de verwachtingen die we hadden bij een zachte brexit, maar ik vrees wel dat het de komende maanden alleen maar erger zal worden", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder bij VOKA.

Hoe is alles te verklaren? "De omzet die daalt, dat is het gevolg van een sterk verminderde vraag in het VK. Een duurdere handel komt door extra regeltjes én douaneformaliteiten én extra invoerheffingen. Zoals de Britten hadden voorspeld. Als een product 5 procent duurder is geworden, belemmert dat natuurlijk de export."

De brexit is eigenlijk nog maar pas begonnen

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA

"We hebben nog niet alles gezien. We verwachten in het najaar nog strengere maatregelen om de handel met het VK te belemmeren. De Britten willen hun eigen economie en handel beschermen. Ze zullen nog meer regels en heffingen opleggen op onze producten. De brexit is eigenlijk nog maar pas begonnen."

Volgens Maertens waren de bedrijven bij ons klaar voor de brexit. "Bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge was helemaal voorbereid, het is anders in het VK zelf én ook de vrachten die via Calais gaan, verlopen veel moeizamer. Vandaar dat we vanuit VOKA pleiten voor een 'green lane', een groene laan waarbij transporten die voldoen aan alle voorwaarden sneller kunnen verlopen, via de havens van Zeebrugge en Calais. Dan werk je met een fysieke én een digitale 'check'. En zo moet alles sneller gaan, ten voordele van onze export. Met meer trafiek en meer tewerkstelling bij ons  als gevolg. De Britten hebben er trouwens ook belang bij om mee te werken want hun bedrijven zien nog meer af dan de onze."

Nieuwe strategie?

Uit de enquête van VOKA blijkt ook dat sommige bedrijven door de brexit en de gevolgen ervan een andere aanpak overwegen. "Eén op de tien denkt eraan om de activiteiten richting het VK terug te schroeven of zelfs stop te zetten. Eén op de vijf zegt af te wachten en niet verder uit te breiden. Dus onze bedrijven nemen een afwachtende houding aan."

Maertens herhaalt: "De export faciliteren, gemakkelijker maken, met zo'n 'green lane', dat zou een stap in de goede richting zijn."

Meest gelezen