Eerste slechtvalkjes geboren in Lokeren

Er zijn 2 slechtvalkjes uit hun ei gekomen in Lokeren. De 2 kleintjes kunnen bewonderd worden via camera's die op het nest gericht staan. De slechtvalk was bijna verdwenen uit Vlaanderen maar de soort is sinds 20 jaar aan een opmars bezig.

In Lokeren broeden de slechtvalken in de toren van de Sint-Laurentiuskerk. Op de camerabeelden is te zien hoe 2 kuikentjes uit hun ei gekomen zijn.  Via deze live-beelden kan je zien hoe het met de 2 kleine slechtvalkjes gaat.

Helemaal terug

Slechtvalken zijn roofvogels en alle roofvogels zijn beschermde dieren in Europa. In 1958 had het laatste koppel in Vlaanderen gebroed. Intussen zijn ze terug en groeit hun aantal jaar na jaar. De populatie is nu groot en sterk genoeg om te overleven, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. De voorbije decennia waren gemeenten vragende partij om op hun grondgebied op een hoog gebouw een nestkast te plaatsen. Dat is omdat slechtvalken een overlast aan stadsduiven kunnen tegengaan, volgens Rodts. Slechtvalken eten graag duiven, iets wat duivenliefhebbers niet zo leuk vinden, want ze durven wel eens een onervaren jong van een wedstrijdduif oppeuzelen. Maar volgens  Rodts verkiezen roofvogels eerder stadsduiven op het menu. “Ze kiezen de makkelijkste weg om aan een prooi te geraken en stadsduiven zijn in slechtere conditie dan wedstrijdduiven en dus een makkelijker prooi.” Intussen hoeven er geen nestkasten meer bij te komen, vindt de vogelbescherming.

Meest gelezen