© Gregory Van Gansen / Photonews

Federale regering wil dat NMBS meer treinen en onthaal garandeert

De federale regering wil dat de NMBS in de toekomst meer treinen laat rijden 's ochtends vroeg en 's avonds laat en tijdens het weekend. Dat schrijft De Morgen. In elk station zou er ook een minimaal onthaal georganiseerd moeten worden. De doelstellingen staan in het ontwerp voor het nieuwe beheerscontract voor de NMBS, dat de federale ministerraad heeft goedgekeurd. Daarover zal de komende twee jaar nog met de spoorwegmaatschappij onderhandeld worden. In december 2022 zou het nieuwe beheerscontract van kracht moeten worden. 

In het beheerscontract wordt vastgelegd welke diensten de NMBS de komende tien jaar zal moeten leveren in ruil voor haar subsidies. Het vorige dateert al uit 2008 en werd wegens politieke strubbelingen telkens verlengd.

Nu heeft de federale regering een kader vastgelegd voor een nieuwe overeenkomst waarbinnen de komende maanden verder zal worden onderhandeld. Zo vindt de regering dat de NMBS meer treinen moet laten rijden op vroege en late uren en tijdens het weekend. Opvallend is dat er nu ook eisen komen over het onthaal in de stations.

“Als minister van Mobiliteit wil ik een ambitieus kader geven via een openbaredienstcontract voor de NMBS", zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). "Ons doel is om meer reizigers naar het spoor te lokken. Daartoe moeten we onszelf ook nodige middelen geven, met een modern bestuurskader en krachtige prioriteiten voor de toekomst van het spoor."

Meest gelezen