Houtbedrijf uit Deinze moet 280.000 euro boete betalen

Houtbedrijf Wonterspan uit Wontergem bij Deinze is veroordeeld tot een geldboete van 280.000 euro omdat het veel te veel dioxines en lood had uitgestoten. Die verhoogde uitstoot probeerde het familiebedrijf nadien te verdoezelen door een aangepast meetverslag in te dienen. “Er werd geen rekening gehouden met het milieu en de volksgezondheid”, motiveerde de rechter.

In de lente van 2017 liep er een klacht binnen van een buurtbewoner, die zich zorgen maakte over de uitstoot van het bedrijf wanneer er houtafval verbrand werd met een droogoven. Daarop liet het parket op 18 mei een meting uitvoeren die weinig aan de verbeelding overliet. Zo stootte het bedrijf 2,5 maal meer dioxine uit dan wettelijk is toegelaten. Bij de uitstoot van zware metalen werd de maximumuitstoot 7,5 maal overschreden. Bij een nieuwe meting een jaar later lag de dioxine-uitstoot nog steeds te hoog en werd bijna dezelfde waarde behaald bij de emissie van zware metalen.

Dwangsom

Het bedrijf probeerde nadien de inspecteurs een rad voor de ogen te houden door een vals meetverslag in te dienen. Volgens het nieuwe verslag bleek er zelfs geen probleem te zijn en bleef de uitstoot conform de regelgeving. Ook voor die vervalsing en het feit dat ze niet tijdig verplichte metingen uitvoerden stond het bedrijf terecht. Tijdens de behandeling van het proces probeerde Wonterspan duidelijk te maken dat het ter goeder trouw handelde en alle nodige inspanningen deed. Het aangepaste meetrapport zou zogezegd per vergissing verstuurd zijn. Milieurechter Jan Van den Berghe veegde al die argumenten van tafel en veroordeelde het bedrijf tot een boete van 280.000 euro. Wonterspan mag ook de verbrandingsinstallatie niet meer gebruiken tot het over een omgevingsvergunning beschikt voor de plaatsing en exploitatie van een luchtwasinstallatie, de rookgassen ook effectief gezuiverd worden en er geen illegale emissie meer plaatsvindt. Per dag dat het dit verbod met de voeten treedt, moet Wonterspan een dwangsom van 5.000 euro betalen. “Er was in de bedrijfsvoering een structureel tekort aan aandacht voor het leefmilieu. Lood en dioxines zijn zeer schadelijk voor mens en milieu.”

Meest gelezen