Videospeler inladen...

VS reanimeert internationaal klimaatbeleid: krijgen ze Rusland en China mee? En waarom is 2021 een cruciaal klimaatjaar?

Vandaag, op Earth Day, begint een tweedaagse klimaattop met de VS als gastheer. Met deze extra (virtuele) top toont de Amerikaanse president Joe Biden dat hij het dossier van de klimaatopwarming internationaal naar zich toe wil trekken. Hoe historisch is dit voor de VS? Kan dit wereldwijd het verschil maken voor ons klimaat? Hoe ver wil de VS zelf gaan, en krijgen de Amerikanen China en Rusland mee? 

Tijdens deze tweedaagse klimaattop vinden gesprekken op het allerhoogste niveau plaats tussen een 40-tal wereldleiders. Bij de uitgenodigden zijn Xi Jinping (China), Vladimir Poetin (Rusland), Narendra Modi (India), Justin Trudeau (Canada), Jair Bolsonaro (Brazilië), Boris Johnson (VK), Angela Merkel (Duitsland), Emmanuel Macron (Frankrijk), Charles Michel en Ursula von der Leyen voor de EU, Scott Morrison (Australië), Yoshihide Suga (Japan) en Moon Jae-in (Zuid-Korea). 

Volgens het Witte Huis zijn 17 van de deelnemers samen verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Er wordt ook verwacht dat de Amerikaanse president Joe Biden op de top zal onthullen hoe ver de VS zelf willen gaan met hun emissiereducties voor de kortere termijn, tegen 2030. 

Voorts is dit een heel belangrijke aanloop naar de klimaatconferentie van later dit jaar in Glasgow: hier zal blijken hoe diep het water (nog) is voor krachtiger engagementen dan wat in Parijs was afgesproken, iets waar wetenschappers al lang om vragen.

Hoe speciaal is dit?

Amerikaanse presidenten en klimaatbeleid, het is altijd een moeilijk huwelijk geweest. Al in 1965 waarschuwden wetenschappers de toenmalige president, Lyndon B. Johnson, voor het gevaar van broeikasgassen. Zijn opvolgers pakten vooral acute milieuproblemen aan, zoals het gat in de ozonlaag en de zure regen. 

Maar van een alomvattend klimaatplan was er geen sprake. Lobbygroepen zaaiden twijfel over de wetenschap en werkten verregaande maatregelen tegen. Presidenten die wél bereid waren om een stap verder te gaan, zoals Barack Obama, botsten op een onwillig Congres. En de vorige president, Donald Trump, noemde de opwarming van de aarde vlakaf een hoax, bedrog dus.

De huidige Amerikaanse president Joe Biden trok met een ambitieuze klimaatagenda naar de verkiezingen. Als een van zijn eerste beleidsdaden organiseerde hij een extra klimaattop, in afwachting van de top die in november Glasgow wordt gehouden, de COP26.

Bekijk hieronder de geschiedenis van het Amerikaanse klimaatbeleid, en lees eronder verder.

Videospeler inladen...

Uitkijken naar wat Biden aankondigt voor de VS zelf

De Amerikaanse president Joe Biden koos een symbolische datum voor "zijn" klimaattop: Earth Day op 22 april, de internationale dag van de aarde. Door de klimaatopwarming komt de planeet immers steeds meer onder druk te staan. 

De VS kondigde zelf al strengere uitstootnormen aan en een omschakeling naar een groene economie. Het land wil tegen 2050, op de lange termijn dus, klimaatneutraal zijn. Maar Biden hoopt op deze digitale top ook internationaal het verschil te maken en het pad te effenen naar de klimaatconferentie van november. 

Volgens welingelichte bronnen zou Biden aankondigen dat de VS tegen 2030 de uitstoot met 50 procent wil verminderen

Nochtans heeft de VS zelf zijn klimaathuiswerk nog niet helemaal gemaakt. Toen klimaatgezant John Kerry het ene na het andere land bezocht in de aanloop naar deze top, kaatsten de regeringsleiders zijn vraag vaak terug: "En wat gaat de VS precies doen?" De Amerikaanse  klimaatplannen op de korte termijn, tussen nu en 2030, zijn immers nog onduidelijk. Die doelstellingen zijn belangrijk om klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken.

Er wordt op deze top dus uitgekeken naar de Amerikaanse doelstellingen op korte termijn. Volgens welingelichte bronnen zou Biden aankondigen dat de VS de uitstoot met 50 procent zal verminderen tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 2005. Vorig jaar lag die uitstoot naar verluidt al 21 procent lager, maar dat was een coronajaar en intussen leeft de economie weer stilaan op.  

Waarom is 2021 een cruciaal jaar voor het klimaat?

Zowel voor de VS als voor de andere landen ligt de uitdaging momenteel in die kortere termijn: wat willen zij de volgende tien jaar al doen? Want dat het klimaatprobleem dringend is, dat hebben wetenschappers tot vervelens toe benadrukt. Er volgde evenwel geen politieke actie. 

Dit jaar moet de politiek wél in actie schieten, op de VN-klimaatconferentie in Glasgow dit najaar. Daarom wordt 2021 als het scharnierjaar voor het klimaat gezien. De lijnen die tijdens de klimaattop van Parijs werden uitgestippeld, zes jaar geleden alweer, blijken intussen onvoldoende om de doelstelling van toen te halen. Het doel van Parijs was de opwarming van de aarde "ruim onder de 2 graden Celsius houden, en liefst op anderhalve graad" - vanaf anderhalve graad zou de wereldwijde klimaatverandering nog gevaarlijkere vormen kunnen aannemen.  

Bidens extra klimaattop kan een springplank worden naar vernieuwde en sterke(re) engagementen deze herfst in Glasgow. Die zijn nodig: eerder meldde het Internationaal Energie-agentschap (IEA) dat de wereldwijde uitstoot in december 2020 alweer hoger lag dan in december 2019 - toen net voor het uitbreken van de coronapandemie - en dat ondanks het feit dat vele economieën toen nog aan het herstellen waren. 

Parijs ligt intussen 6 jaar achter ons, nu moet het gaan gebeuren

Hoeveel heeft de VS te zeggen?

De komende klimaattop kan al een eerste indicatie geven van hoe luid de stem van de VS klinkt. Klimaatgezant John Kerry reisde de voorbije weken alvast naar verschillende landen om de violen te stemmen, maar ondervond meteen dat het niet simpel wordt om scherpere doelen af te dwingen. Mogelijke klimaatpartners houden hogere ambities veelal af, omdat ze bang zijn dat die de economie zullen schaden.

In New Delhi kreeg Kerry te horen dat India al op koers zit om de engagementen van Parijs te halen. Kerry keerde terug naar de VS zonder aangescherpte Indiase doelstellingen in zijn koffer, voorlopig toch. India wijst er ook op dat de VS door de jaren heen al veel meer uitstootte dan India. Die historische vervuiling is een knelpunt tussen de oude en opkomende economieën. Die laatste vinden dat het in de eerste plaats aan landen als de VS en Europa is om hun uitstoot drastisch te beperken. Dat argument zal ook in Glasgow vast te horen zijn. Net als een ander discussiepunt trouwens: het geld dat rijkere landen aan armere landen of opkomende economieën beloofd hebben om de omslag naar een groene economie te maken. "Waar is dat geld? Ik zie het niet", liet de Indiase milieuminister Prakash Javadekar daarover al optekenen.  

Tegenover dat argument, staat de internationale dynamiek die vorig jaar op gang is gekomen. Verschillende landen willen wél meer doen voor het klimaat. Zo kondigde Japan onlangs nog scherpere klimaatambities aan, bijvoorbeeld door zijn uitstoot tegen 2030 te beperken met 45 procent tegenover het niveau van 2013. En eerder zette de Europese Unie met de Green Deal ook al scherp in op de energietransitie. De VS hoopt mee te kunnen surfen op dat momentum. 

John Kerry had gehoopt op meer in New Delhi

Dé hamvraag: wat doet China?

Vorige week reisde Kerry alsnog naar Shanghai, om op het hoogste niveau te onderhandelen met China. Een delicate opdracht, na de diplomatieke botsingen tussen beide landen over de mensenrechten en de kwestie Hongkong. 

China en de VS zijn 's werelds belangrijkste uitstoters. Samen zijn ze verantwoordelijk voor bijna de helft van alle uitstoot wereldwijd. Als zij tot een akkoord zouden komen om (veel) meer te doen in de strijd tegen de klimaatopwarming, kan dat een heel groot verschil maken. Volgens voorzichtige berekeningen zou dat de opwarming van de aarde met 0,3 tot 0,4 graden Celsius kunnen inperken. 

"Het is absoluut cruciaal dat China meewerkt", zei Kerry daarover. "Ja, we hebben enkele grote meningsverschillen over belangrijke dingen, maar het klimaat moet daar los van staan." 

Vorig jaar engageerde China zich voor het eerst om klimaatneutraal te worden. Het wil dat weliswaar pas tegen 2060, tien jaar later dan bijvoorbeeld de EU, Canada, Japan of Zuid-Korea. Bovendien willen de Chinezen, die nog veel energie uit steenkool halen, hun uitstoot verder laten pieken tot 2030. 

Het is cruciaal dat China meewerkt, we moeten onze andere meningsverschillen opzij zetten voor het klimaat

John Kerry

Eenzelfde verhaal voor Rusland: de spanning tussen Rusland en de VS is momenteel te snijden, maar beide grootmachten moeten hun meningsverschillen opzij proberen te zetten in functie van het klimaat. 

Maandag liet het Kremlin alvast weten dat de Russische president Vladimir Poetin zal speechen op de eerste dag van Bidens klimaattop. Poetin zal "de Russische visie toelichten in verband met het smeden van een internationale coalitie om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan". Als de grootmachten hun meningsverschillen effectief opzij kunnen zetten, zit er er een heel krachtig akkoord in. 

Probleemkind Brazilië

Brazilië scoort momenteel geen goede punten voor klimaatbeleid. Het land behoort misschien niet tot 's werelds grootste uitstoters, het heeft met het Amazonewoud wel een enorme troef in handen in de strijd tegen klimaatverandering.

Maar onder president Jair Bolsonaro verkleint het Amazonewoud sneller dan ooit - er is sprake van bijna de helft sneller tegenover de periode voor hij president werd. Bolsonaro stelt economische vooruitgang boven het woud, waardoor er grote stukken worden platgebrand voor o.a. plantages, veeteelt of mijnbouw. Zo komen er enorme hoeveelheden opgeslagen koolstof vrij. 

Joe Biden wil op de top een specifiek engagement van Bolsonaro om het Amazonewoud beter te beschermen. Bolsonaro zegt dat hij dat wel ziet zitten, maar tegenstanders waarschuwen Biden dat hij vooral uit zou zijn op de vele dollars die Biden daarvoor heeft beloofd.  

Bolsonaro stuurde Biden vorige week een brief van 7 bladzijden waarin hij belooft om tegen 2030 illegale ontbossing - die nu verantwoordelijk zou zijn voor 95 procent van het bos dat verdwijnt - te stoppen.   

Tegenstanders van Bolsonaro waarschuwen Biden

Europa vuurt Biden aan

Maar de Verenigde Staten zullen zelf ook nauw in het oog worden gehouden, nu ze meer actie vragen van andere landen. Dat bleek vorige week nog. "Wij, als Europese beleidsmakers, CEO's, bedrijfskoepels, vakbonden en denktanks, vragen de Verenigde Staten concreet om hun broeikasgassen met 50 procent te verminderen tegen 2030, vergeleken met het niveau van 2005", stond het in een brief met 107 invloedrijke ondertekenaars, onder wie Europese parlementsleden en bazen van grote bedrijven zoals Unilever en H&M. Zij vragen meer Amerikaanse ambitie in de volgende tien jaar.

De EU wees erop dat ze zelf de ambities al heeft aangescherpt tot minstens 55 procent minder broeikasgassen tegenover 1990. Dat gaat al veel verder dan overeengekomen was in Parijs. Biden zou dus ongeveer even ver gaan. 

Wij vragen de VS om hun broeikasgassen met 50 procent te verminderen dit decennium

Europese briefschrijvers

Overigens, de relaties tussen Europa en Amerika mogen dan wel goed zijn,  het betekent niet dat er geen conflict mogelijk zou zijn. De EU denkt aan een koolstoftaks op klimaatonvriendelijke goederen uit landen die koolstof liever niet belasten. Denk bijvoorbeeld aan staal. Daar wil de VS voorlopig liever niet van weten. 

De EU wil zo'n koolstoftaks om oneerlijke concurrentie te vermijden uit landen waar het klimaatverhaal minder speelt. Zij zouden, omdat ze minder uitstootregels moeten volgen, goedkoper kunnen produceren. John Kerry zei onlangs nog dat zo'n koolstoftaks "de laatste optie" moet zijn en heeft de EU gevraagd om er zeker mee te wachten tot de COP26 dit najaar. 

Wat betekent dit voor de gewone Amerikaan?

Hoe ver de VS zich internationaal zal engageren, moet dus nog blijken. Maar zeker is dat Biden een krachtig klimaatbeleid wil voeren binnen de VS zelf. Dat is een groot verschil met zijn voorgangers, de voormalige klimaatsceptische president Donald Trump op kop. 

Bidens beleid zal zich onder meer laten voelen in de autoindustrie, waar een snelle omschakeling naar elektrische wagens (EV's) verwacht wordt. President Biden verkoopt dat door te zeggen dat het veel jobs gaat opleveren. Hij heeft het over 1 miljoen extra banen in de autosector, al is het nog af te wachten of hij dat doel zal halen. Om elektrische auto's te maken, is er minder mankracht nodig. Volgens experts zijn er 30 tot 40 procent minder onderdelen vereist. 

Maar Biden wil ook een half miljoen nieuwe elektrische laadpunten laten installeren, nu er sowieso een groot infrastructuurplan op tafel ligt. En dat kan ook jobs opleveren. Ook het verouderde elektriciteitsnet krijgt een serieuze update om het beter te beschermen tegen natuurrampen. Onlangs werd in Texas pijnlijk duidelijk in welke precaire staat dat net verkeert. 

En ook de nieuwe wegen en bruggen die Biden wil laten aanleggen met zijn grote infrastructuurplan, zullen klimaat-proof gemaakt worden. Ze moeten gewapend zijn tegen overstromingen, grote hitte of stormen.  

Er is ook veel geld vrijgemaakt voor het energiezuiniger maken van oude huizen, vooral van minder gegoede Amerikanen.  "Als we nu handelen, dan gaan mensen over vijftig jaar terugkijken en zeggen: dat was het moment waarop Amerika de toekomst heeft veiliggesteld", zei Biden daarover toen hij zijn plannen voorstelde in Pittsburgh. 

En wat met ons land? Voor België zal de klimaattop in eerste instantie niet zo veel verschil maken. Het zit onder de paraplu van de Europese Unie, die eerder dus al strakkere engagementen uitsprak. België moet met de EU onderhandelen over hoe het die doelstellingen mee zal helpen bereiken. Daarover moet later dit jaar meer duidelijkheid  komen. 

Meest gelezen