Wij-zij-denken

Af en toe komen groepen van mensen fel tegenover elkaar te staan door een meningsverschil. De emoties kunnen dan hoog oplaaien. In veel gevallen blijft dit vreedzaam, maar soms leidt dit tot conflict en zelfs geweld. Maar wanneer wordt zo’n tegenstelling dan gevaarlijk? En wat kan je daaraan doen? Met de EDUbox Wij-zij-denken leren jongeren van mening verschillen.

Voor leerkrachten is het niet altijd evident om in de klas gevoelige thema's te bespreken. Al zeker niet wanneer over een bepaald onderwerp uiteenlopende - en vaak straffe - meningen bestaan in de groep. Want hoe zorg je ervoor dat een debat dan niet leidt tot meer polarisatie? De EDUbox Wij-zij-denken geeft leerkrachten handige tools om aan de slag te gaan met meningsverschillen.

In de EDUbox proberen de leerlingen in eerste instantie hun sociale identiteit in kaart te brengen door na te denken tot welke groepen ze behoren. Vervolgens komen ze meer te weten over de dynamieken die ontstaan wanneer je deel gaat uitmaken van een groep. Zo schat je bijvoorbeeld de eigen groep steeds positiever in dan de anderen.

Daarnaast leren de leerlingen wat wij-zij-denken, of polarisatie, precies is. Ze ontdekken dat polarisatie ontstaat langs verschillende breuklijnen, dat een kamp kiezen erg verleidelijk is én dat polarisatie soms ook positief is. De leerlingen komen te weten wanneer wij-zij-denken gevaarlijk wordt en krijgen verschillende kant-en-klare tips aangereikt voor hoe ze met haatspraak of een extreme uitspraak kunnen omgaan. 

In het laatste deel gaan de leerlingen zelf aan de slag. In het rollenspel Samen door één deur discussiëren de leerlingen over stellingen als 'Verdienen voetballers te veel?', 'Mogen we dieren eten?' en 'Moeten we af van genderstereotiepe voorstellingen?'. Het spel bestaat uit verschillende rondes, waarbij de leerlingen leren een standpunt innemen en verdedigen, maar ook leren luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar. Uiteindelijk moeten ze in samenspraak tot een conclusie komen en weer 'samen door één deur' het spel verlaten.

De EDUbox bevat een stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Hoe kan je deze EDUbox gebruiken?

Ga naar de catalogus op de website van EDUbox om de EDUbox Wij-zij-denken te bestellen en gebruiken. Hij is beschikbaar als:

De EDUbox Wij-zij-denken is ook beschikbaar in het Frans. Leerkrachten kunnen hem dus ook inzetten in de Franse les. Lees hier meer over de Franstalige versie

Bekijk hieronder de trailer:

Bijkomende info

Je vindt de handleiding voor leerkrachten voor deze EDUbox ook terug op het Medium-kanaal van EDUbox.

De EDUbox Wij-zij-denken is tot stand gekomen door een samenwerking van VRT NWS met het Hannah Arendt Instituut, Mediawijs, Tumult en het Vlaams Vredesinstituut.

Deze EDUbox werd deels ontwikkeld met federale subsidies inzake gelijke kansen, toegekend door Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

De EDUbox Wij-zij-denken is tot stand gekomen met dank aan de gewaardeerde feedback van enkele vrijwilligers van Tumult, Stampmedia, Kris Van den Bremt (De Kracht van je Stem), VRT Diversiteit, Yousef Kerboua, Oyindamola Oyebamiji, Laura Uwase, Primrose Ntumba, Rahma Karam.

Wat is EDUbox?

EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Deze kant-en-klare lespakketten zijn voorzien voor gebruik in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met fiches, in de vorm van een fysieke doos of een interactieve website. Deze fiches bevatten een stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Sinds het afstandsonderwijs aan belang heeft gewonnen, zetten we ook in op een digitale component. Van elke EDUbox ontwikkelen we een interactieve onlineles die leerlingen individueel kunnen volgen.

Voor de leerkrachten is de EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen. Met deze educatieve tool bereiken ze ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Zo is de EDUbox Wij-zij-denken gelinkt aan enkele sleutelcompetenties zoals burgerschap, digitale competentie en mediawijsheid, samenleven en identiteit.

Blijf op de hoogte

Een overzicht van alle bestaande EDUboxen vind je hier. Je kan op die plek ook alle verschenen EDUboxen bestellen of downloaden. Voor meer informatie kan je ons mailen op edubox@vrtnws.be

Wil je weten wanneer nieuwe EDUboxen verschijnen of op de hoogte blijven over toekomstige uitgaven? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief Onderwijs.

Meest gelezen