Bekijk hier de interactieve video over wij-zij-denken

De interactieve video over wij-zij-denken is bestemd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Zij kunnen deze les individueel en op een moment naar keuze volgen. VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe legt in deze les uit hoe wij-zij-denken ontstaat, wanneer het gevaarlijk wordt en hoe je kan leren omgaan met meningsverschillen.

Deze interactieve video is het individuele leertraject van de EDUbox Wij-zij-denken: Leren van mening verschillen

De interactieve video liever in groot scherm bekijken? Klik dan op deze link en start de video in een apart tabblad. 

Waarover gaat deze EDUbox?

In deze video treedt VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe uitzonderlijk op als leerkracht. Doorheen de video laat hij de jongeren eerst en vooral ontdekken tot welke groepen zij behoren en welke invloed deze uitoefenen op hun sociale identiteit.  Nadien legt hij hen uit wat polarisatie precies is, wanneer het gevaarlijk wordt en wat ze daar dan aan kunnen doen.  

Deze bouwstenen kunnen de leerlingen dan gebruiken in het laatste deel. Daarin gaan ze zelf aan de slag om te leren van mening verschillen. In het rollenspel Samen door één deur discussiëren de leerlingen over stellingen als 'Verdienen voetballers te veel?', 'Mogen we dieren eten?' en 'Moeten we af van genderstereotiepe voorstellingen?'. Het spel bestaat uit verschillende rondes, waarbij de leerlingen leren een standpunt innemen en verdedigen, maar ook leren luisteren naar en begrip opbrengen voor elkaar

De video kan individueel gevolgd worden en bestaat uit stukjes theorie, video’s, oefeningen en interactieve quizvragen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op. 

Voor wie?

Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het is een ideale vorm om nieuwe leerstof aan te bieden bij afstandsonderwijs, maar kan ook in de klas worden ingezet. Deze interactieve videoles is gelinkt aan eindtermen en leerplandoelen en sluit aan bij een aantal sleutelcompetenties

De handleiding voor leerkrachten van de EDUbox Wij-zij-denken kan je terugvinden op de Medium-pagina van EDUbox.

Partners

Deze EDUbox en interactieve video zijn tot stand gekomen door een samenwerking van VRT NWS met het Hannah Arendt InstituutMediawijsTumult en het Vlaams Vredesinstituut

Meest gelezen