EDUbox Wij-zij-denken - introfilmpjes 'Samen door één deur'

Hieronder vind je de introductiefilmpjes van de thema's in 'Samen door één deur', het rollenspel aan het einde van de EDUbox Wij-zij-denken. 

Klik op het thema om onmiddellijk naar de video te gaan:

Thema 1: verdienen voetballers teveel?

Thema 2: Mogen we dieren eten?

Thema 3: Is een uitstapje naar de zoo onschuldig?

Thema 4: Kunnen computers leerkrachten vervangen?

Thema 5: Wie beslist wat kan op sociale media?

Thema 6: Moeten we af van genderstereotiepe voorstellingen?

Thema 7: Kan een werkgever je vragen om in 'gepaste' kledij naar het werk te komen?

Thema 8: Mogen we enkel nog propere kleren kopen?

Meest gelezen