google streetview

Provincie Limburg geeft geen vergunning aan gascentrale in Dilsen-Stokkem

De provincie Limburg geeft geen vergunning voor een gasgestookte elektriciteitscentrale in Dilsen-Stokkem. Zo'n grote centrale past niet in de omgeving, en er is bijkomend onderzoek nodig naar de uitstoot van stikstof, vindt de provincie. 

Eind vorig jaar vroeg Dils-Energie een vergunning aan voor de bouw van een gascentrale aan de Zuid-Willemsvaart in Dilsen-Stokkem. Die zou stroom leveren voor een miljoen mensen. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er meer dan 1.100 bezwaarschriften binnen. Daarop gaf de stad Dilsen-Stokkem een negatief advies. Vooral omdat zo'n grote centrale niet in de omgeving past en ook vanwege de CO2-uitstoot. 

Het advies van de provinciale vergunningscommissie is eveneens unaniem ongunstig. Ook in dat advies speelt de grootte van de gascentrale een rol.  "De commissie oordeelt dat het niet mogelijk is om de toegestane bouwhoogte te vervijfvoudigen", laat gedeputeerde voor leefmilieu Inge Moors weten.  En ook de stikstofuitstoot wordt mee in overweging genomen, zeker sinds het zogenoemde "stikstofarrest", waarin een rechter geen vergunning gaf aan een kippenstal net vanwege de stikstofuitstoot.

Er is nog beroep mogelijk tegen deze beslissing van de provincie. En dat ligt niet meer in handen van Dils-Energie, maar van de Duitse energiereus RWE. Die heeft onlangs dit project overgenomen, en heeft nu 30 dagen de tijd om bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in beroep te gaan tegen de beslissing. 

Meest gelezen