Belga

België vraagt geen Europees geld voor de renovatie van het Brusselse Justitiepaleis, maar zal alles zelf betalen

België krijgt 5,9 miljard euro subsidies van de Europese Unie uit het Europese Herstelfonds. De verschillende overheden hebben een plan met 87 projecten klaar. Maar de renovatie van het Brusselse Justitiepaleis is uit dat plan geschrapt. België zal zelf de kosten van de renovatie moeten dragen, omdat het project niet beantwoordde aan de eisen die Europa stelt. 

Met het Herstelfonds van 750 miljard euro wil de Europese Unie de economische gevolgen van de coronacrisis bestrijden.  België komt in aanmerking voor 5,9 miljard euro Europese subsidies.  Tegen eind april moeten de lidstaten hun finale plan indienen bij de Europese Commissie.  In ons land hebben, behalve de federale overheid, ook Vlaanderen, Wallonië, Brussel, de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap, een lijst met projecten opgesteld die met dit geld gesubsidieerd zouden kunnen worden. 

Federaal staatssecretaris voor relance Thomas Derminne (PS) coördineert alles, in overleg met de Europese Commissie.  Het finale Belgische plan is nu zo goed als klaar. Het is 600 bladzijden dik, en bevat 87 projecten.  De renovatie van het Brusselse Justitiepaleis staat niet meer in het plan, zegt Derminne aan VRT NWS, omdat het niet beantwoordt aan de "groene" criteria die Europa oplegt aan renovatieprojecten. (Lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

De federale overheid ontvangt 1,25 miljard van de Europese subsidies, en wil die onder meer investeren in het spoor. Vlaanderen krijgt 2,25 miljard euro van de Europese subsidies, en legt er zelf nog eens 2 miljard bovenop. Staatssecretaris Derminne zegt dat alle plannen samen ruimschoots beantwoorden aan de voorwaarden die Europa stelt. 57 procent van de geplande investeringen zijn volgens Derminne "groen", veel meer dan de 37 procent die Europa vereist.  Het merendeel van de 5.9 miljard euro wordt in 2021, 2022 en 2023 geïnvesteerd, in de hoop dat dit snel effect heeft op het herstel en de versterking van de economie.

Het Federaal Planbureau heeft berekend dat het Belgische BBP  de komende jaren gemiddeld 0.21 procent zal groeien. Maar, zo klinkt het, ook de plannen die buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk zullen uitvoeren, zullen ook voor ons land positieve effecten hebben. De uitvoering van de 87 projecten zal rechtstreeks 3.900 nieuwe banen creëren. Volgens Derminne is dat een onderschatting, omdat de projecten op langere termijn voor veel meer jobs zullen zorgen.  

Videospeler inladen...

Meest gelezen