Kent minister Van Peteghem (CD&V) het plaatselijk dialect van De Pinte?

Radio 2 heeft federaal minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V) een aantal dialectwoorden voorgelegd die voorkomen in De Pinte, waar hij ook titelvoerend burgemeester is. Taalexpert Veronique De Tier legde nadien uit wat de woorden betekenen. “De "fl" van "vlieflouter" komt van een oud werkwoord "fladderen". "Krammenoade" heeft te maken met vlees.”

Er wordt van een burgemeester verwacht dat hij de taal van de inwoners van zijn stad of gemeente kent. Daarom werd federaal minister van Financiën én titelvoerend burgervader van De Pinte, Vincent Van Peteghem (CD&V), onderworpen aan een test over zijn kennis over de dialectwoorden van zijn gemeente. 

“Krammenoade”

Taalexperte Veronique De Tier van het Instituut voor de Nederlandse Taal geeft toe dat er veel oude dialectwoorden waren die niet meer gebruikt worden. “In het woord "krammenoade" kan je karbonade herkennen, de 2 woorden zijn eigenlijk hetzelfde. In de streek van De Pinte is het een kotelet.”

Oorspronkelijk duidt krammenoade een stuk vlees aan dat op een bepaalde manier wordt bereid

Veronique De Tier, taalexperte

“Oorspronkelijk duidt het woord een stuk vlees aan dat op een bepaalde manier wordt bereid. Men gebruikte daarvoor bepaalde vleesdelen en in het Nederlands is de betekenis van karbonade overgegaan op die vleesdelen. Het betekent nu ‘klein stuk vlees van rug, schouder, rib of haas van een kalf, lam, schaap of varken’, onafhankelijk van de bereidingswijze.”

Vlinders in De Pinte

We gebruiken het woord "vlinder" om een dier te benoemen. Maar in de streek van De Pinte werd de vlinder "vlieflouter" genoemd. "Die "fl" wijst erop dat al deze namen teruggaan op een oud werkwoord voor "fladderen", waar trouwens ook "fladderen" zelf van af stamt en ook "vlinder" zelf." 

Die "fl" wijst erop dat al deze namen teruggaan op een oud werkwoord voor "fladderen"

Veronique De Tier taalexpert

“Kollebloem of klaproos”

“De "kol" verwijst naar een klaproos. De meeste taalkundigen denken dat "kol" verwijst naar de zaaddoos van de bloem. Het Nederduitse "kolle" kan "hoofd", "top" of "bles" betekenen, net als het Middelnederduitse "kol" dat "top van planten, bles" betekent. In het Deens is "kol" een schedel. De knotsvormige zaaddoos die de top van de plant vormt, is dan het benoemingsmotief voor "kollebloem". Sommigen denken ook aan kool, en dat zou dan verwijzen naar de donkere vlek die klaprozen hebben onder het rode gedeelte."

Meest gelezen