Videospeler inladen...

Antwerpse oppositie scherp over controle subsidies Let's Go Urban: "Hoe kon dit in godsnaam gebeuren?" 

Vanuit de Antwerpse oppositiepartijen komt er veel kritiek op het stadsbestuur, nu uit een audit blijkt dat er geen goede controle gebeurde op de subsidies aan de vzw Let's Go Urban. Gemeenteraadsleden Nahima Lanjri (CD&V), Imade Annouri (Groen) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang) willen dat het stadsbestuur duidelijk maakt hoe dat kon gebeuren. De PVDA dient een klacht in bij het integriteitsbureau van de stad Antwerpen.  Uit de audit blijkt namelijk dat van de 3,5 miljoen euro die de stad investeerde in het Urban Center voor de vzw van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi,  mogelijk tot 350.000 euro is weggesluisd via onterechte facturen naar privébedrijven van het parlementslid.

"Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren?" Dat is zowat in een notendop hoe de Antwerpse oppositie reageert op de audit door de stad Antwerpen naar de subsidiestromen richting Let's Go Urban. Die audit kwam er nadat er steeds meer vragen waren gerezen over de werking van de vzw, en mogelijke financiële malversaties.

De eventuele verantwoordelijkheid voor de vermoedelijke fraude legt oppositielid Nahima Lanjri (CD&V) in de eerste plaats bij Sihame El Kaouakibi of andere bestuurders. "Maar de stad moet nu wel nagaan, waarom de controle zo gebrekkig is gebeurd en hoe dat in de toekomst kan vermeden worden. We zien dat andere vzw's heel streng gecontroleerd worden", zegt Lanjri.

Luister naar het interview met Nahima Lanjri in "De ochtend" op Radio 1 en lees eronder verder:

Dat benadrukt ook Groen-gemeenteraadslid Imade Annouri. "Kleine vzw's moeten elke rekening binnenbrengen. Ze moeten zelfs de kleinste energiedrank die ze aankopen verantwoorden. En hier is er dan sprake van zo'n 350.000 euro dat gewoon is verdwenen. Dat roept toch heel wat vragen op over zowel het stadsbestuur als de manier waarop men hier de controle heeft uitgevoerd", aldus Annouri.

Politieke verantwoordelijkheid

Volgens Lanjri kon die controle niet gebeuren door de gemeenteraad: "We krijgen daar alleen een bedrag en een naam te zien. De controle gebeurt door de administratie van de stad en het schepencollege. Er moet dus nagekeken worden, waarom er daar mogelijk gewerkt werd met twee maten en twee gewichten. Ook moet nagegaan worden of de bevoegde schepen zijn werk heeft gedaan."

"Wij hebben ons altijd tegen die subsidies verzet en daar ook vragen over gesteld", zegt Sam Van Rooy (Vlaams Belang). "De voorbije maanden was al gebleken dat de stad de meeste gulle sponsor is geweest van Sihame El Kaouakibi. Met name sinds de N-VA is aangetreden, is er steeds meer geld naar Let's Go Urban gegaan. Wij vinden überhaupt niet dat er zoveel geld naar zulke "multicul"- en diversiteitsprojecten moet gaan. Dat er dan ook nog eens zo'n gebrekkige controle op gedaan wordt, is helemaal te gek voor woorden."

Er moet ook nagegaan worden of de bevoegde schepen zijn werk heeft gedaan

Nahima Lanjri, gemeenteraadslid CD&V

Momenteel is Jinnih Beels (Vooruit) schepen voor Jeugd in Antwerpen, tijdens de vorige legislatuur, was dat Nabila Ait Daoud (N-VA). De schepen voor Financiën is dan weer Koen Kennis (N-VA). Hij was dat vorige legislatuur ook al. Vanuit die kabinetten kwam er de voorbije legislatuur een stevige subsidiestroom op gang: elk jaar tussen de 150.000 en 250.000 euro, met als toetje in 2018 3,5 miljoen voor het Urban Center, het nieuwe gebouw van Let’s Go Urban op het Kiel.

"Dit moet echt helemaal uitgeklaard worden", zegt Imade Annouri. "Ik wil weten wat het college heeft beslist. Welke schepenen wisten wat er was gebeurd? Waren zij op de hoogte van de middelen? Kregen ze signalen van malversaties? Op welke manier hebben zij misschien gezegd hoe er gecontroleerd moest worden door de stadsdiensten?", aldus het Groen-gemeenteraadslid. 

In de audit wordt er melding gemaakt van een "nauwe band waardoor de kritische blik ontbrak." Een zin die enorm veel vragen oproept, vindt Annouri. "Ik geloof dat de administratie hun best heeft gedaan. Maar er staat toch ook dat er een te nauw contact was. Dat er te veel vertrouwen was. Dat er minder goed gecontroleerd is dan bij andere vzw's. Dat lijkt me een politieke verantwoordelijkheid. Ik wil daar de onderste steen van boven halen en zien wat er van aan is. En ik wil verantwoording horen van de betrokken schepenen."

Bekijk een reeks reacties in deze reportage uit "Het Journaal" en lees eronder verder:

Videospeler inladen...

PVDA dient klacht in

De uiterst linkse PVDA zet een formele stap en dient een klacht bij het integriteitsbureau van de stad over de rol van het stadsbestuur.  PVDA-gemeenteraadslid Jos D'Haese vraagt zich af hoe zo'n hoge bedragen uitgekeerd werden zonder dat er goed nagegaan werd of dat geld wel goed werd besteed. 

Daarnaast merkt hij op dat er kennelijk al langer werd gewaarschuwd voor deze praktijken. En ten slotte vindt D'Haese het ongehoord dat El Kaouakibi zichzelf een loonsverhoging gaf, waardoor haar jaarsalaris de 100.000 euro aantikte. Volgens de PVDA-fractie is het onmogelijk dat het stadsbestuur dit niet wist, omdat dit simpelweg in de jaarrekeningen staat. 

D'Haese vraagt zich af of het heeft meegespeeld dat het project van Let's Go Urban in het kader van het stadsbestuur paste. Vandaar dus de klacht bij het integriteitsbureau. Dat moet nu eerst de ontvankelijkheid van die klacht onderzoeken. Als de klacht ontvankelijk zou worden verklaard, kan er een onderzoek ten gronde komen.

Bekijk hier een toelichting door onze justitie-expert Caroline Van den Berghe:

Videospeler inladen...

Meest gelezen