Laurie Dieffembacq

18.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen in Europa afgelopen drie jaar

De voorbije drie jaar zijn minstens 18.000 niet-begeleide minderjarigen verdwenen uit asielcentra. Dat blijkt uit onderzoek van collectief Lost in Europe, waar De Standaard en Knack aan meewerkten. Het gaat om kinderen die alleen door Europa trekken, zonder begeleiding van een ouder of voogd. 

In België registreerde Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, in de periode 2018-2020 in totaal 2.642 verdwijningen van minderjarigen uit zijn Observatie- en Oriëntatiecentra (waar jongeren in eerste instantie worden opgevangen): 987 in 2018, 1.072 in 2019 en 583 in 2020.

De sterke daling vorig jaar heeft volgens Fedasil alles te maken met de coronapandemie. "COVID-19 heeft een negatieve impact gehad op de instroom en registratie van de doelgroep en dus ook op het aantal verdwijningen", zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil. Ze stipt ook aan dat van de 583 verdwijningen 14 als "onrustwekkend" worden bestempeld. In 344 gevallen ging het dan weer om jongeren die een toewijzing weigerden of niet aankwamen in het opvangcentrum. 225 vertrokken spontaan uit de centra.

Niet alle Europese landen houden bij welke nationaliteit de kinderen hebben die vermist raken. Uit de data die wel beschikbaar zijn komt naar voor dat de top-5 van verdwenen minderjarigen afkomstig is uit Marokko, Algerije, Eritrea, Guinee en Afghanistan.  

Meest gelezen