Hoe moet Europa er in de toekomst uitzien? Lanceer jouw idee op gloednieuw burgerplatform van de Europese Unie

Voortaan kan elke Europese burger meebouwen aan de toekomst van Europa. Dat is althans de bedoeling van een gloednieuw digitaal platform dat de Europese Unie vandaag heeft gelanceerd. Elke Europese burger kan er ideeën en voorstellen lanceren. Het platform wordt een centraal onderdeel van de "Conferentie over de toekomst van Europa", die officieel op 9 mei (Europadag) van start gaat.

Het idee om een Conferentie over de toekomst van Europa te organiseren komt van de Franse president Emmanuel Macron, die met het voorstel kwam in het voorjaar van 2019, in aanloop naar de Europese verkiezingen.

Europa moest zichzelf, na de brexit en in een veranderende wereld, dringend opnieuw uitvinden, vond Macron. Een herziening van de verdragen mocht geen taboe zijn. De conferentie die Macron voor ogen had, moest ook burgers, academici, sociale partners en vertegenwoordigers van godsdiensten aan het woord laten, niet alleen politici.

De leiding zou in handen komen van Guy Verhofstadt, die toen nog liberaal fractieleider was in het Europees Parlement. De grote fracties in het Europees Parlement vonden ook dat Verhofstadt de leiding moest krijgen, maar de regeringen van de lidstaten waren daar veel minder voor te vinden. Het duurde erg lang voor er hiervoor een oplossing werd gevonden. Hierdoor, en door de coronacrisis, kan de Conferentie pas nu van start gaan, en niet eind 2019 zoals gepland. 

Verhofstadt in "dagelijks bestuur"

De Conferentie heeft een ingewikkelde structuur gekregen. Ze wordt geleid door de voorzitters van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen), het Europees Parlement (David Sassoli) en de Raad van de Europese Unie (op dit ogenblik de Portugese premier António Costa).

Maar het "dagelijks bestuur" komt in handen van een Executive Board, met 3 co-voorzitters: Dubravka Suica namens de Europese Commissie, Guy Verhofstadt (hij heeft dus toch een belangrijke rol gekregen) namens het Europees Parlement, en Ana Paula Zacarias (Portugees minister, Portugal is op dit ogenblik Raadsvoorzitter). Er zit nog een Vlaams Europarlementslid als waarnemer in de Executive Board, Gerolf Annemans (van Vlaams Belang) namens de fractie Identiteit en Democratie. 

Ideeën van burgers

Het is de bedoeling dat de burgers een centrale rol krijgen in de Conferentie. Ze zullen de kans krijgen om te laten horen wat hun verwachtingen zijn voor de Europese Unie, op conferenties en debatten die overal in de EU georganiseerd zullen worden. Er komen ook Europese burgerpanels, zoals bij de G1000. En burgers zullen ook kunnen participeren via het digitale platform dat vandaag wordt gelanceerd. Iedereen zal daar zijn idee kwijt kunnen, in zijn eigen taal, onder andere over de thema’s waarover de Conferentie gaat: 

  • klimaatverandering en milieu
  • gezondheid
  • een sterkere en eerlijke economie
  • de EU in de wereld
  • waarden, rechten en justitie
  • digitale zaken
  • Europese democratie
  • migratie
  • onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport

Maar ook ideeën die niet in één van die categorieën passen, zijn welkom. Iedereen zal alles op het platform kunnen lezen. Wie een idee wil plaatsen, moet zich registreren. Opvallend: alles wordt meteen vertaald in alle officiële EU-talen, om een debat tussen burgers over lands- en taalgrenzen mogelijk te maken.

Net zoals bij sociale media kunnen gebruikers "ongepaste inhoud" melden. Een team van moderatoren zal dan bekijken of er iets al dan niet verwijderd moet worden. Door corona zijn fysieke evenementen bijna onmogelijk. Daarom wordt het platform in de beginfase zeker belangrijk. Het is ook de bedoeling dat, wanneer er toch conferenties of debatten kunnen plaatsvinden, ze ook via het platform gevolgd kunnen worden. 

De uitkomst

De aanbevelingen die uit al deze ideeën voortspruiten, worden om de zes maanden bekeken op een "plenaire vergadering" van Europese en nationale parlementsleden, waar ook vertegenwoordigers van andere Europese instellingen in zullen zitten.

Wat de uitkomst zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Wie gaat uit de veelheid en variatie van ideeën en voorstellen een synthese maken? Is dat überhaupt wel mogelijk? En als er concrete aanbevelingen gedaan worden, zullen die dan ook worden uitgevoerd?

Daarin zit volgens sommigen het grootste gevaar: de Conferentie creëert hoge verwachtingen over burgerparticipatie. Indien alles bij het oude blijft, zal de burger alweer een illusie armer zijn, en wordt de kloof met "Europa" misschien weer iets groter. 

Waar? Waarom? Hoe?

Wil je zelf ook ideeën lanceren? Dat kan op de website futureu.europa.eu

Enkele vragen en antwoorden over het platorm vind je hier.

Bekijk hier een promofilmpje van de Europese Unie over het platform:

Meest gelezen