Radio 2

Steeds meer mensen kunnen door corona huishuur niet meer betalen: "Situatie in Vlaams-Brabant sinds begin dit jaar verergerd"

De Vlaams-Brabantse afdeling van de Huurdersbond stelt een forse toename vast van het aantal mensen dat zijn huishuur niet meer kan betalen. Het gaat om mensen die door de coronacrisis hun inkomen zijn verloren en die weinig reserves hebben om de huur te blijven betalen. De Huurdersbond wil voor die mensen én voor de verhuurders makkelijker bereikbaar worden.

"Steeds meer mensen verkeren in de onmogelijkheid om hun huur te betalen", stelt Jan Doucet van de Huurdersbond in Vlaams-Brabant. Het gaat om mensen die door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt en die weinig geldreserves hebben. "Veel van die mensen laten de toestand te lang aanslepen en daar willen wij iets aan doen", zegt Doucet. 

"Sinds begin dit jaar hebben we al goed 25 dossiers van mensen die voor de rechter moeten verschijnen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Normaal zitten we rond deze tijd van het jaar gemiddeld aan ongeveer vijf gevallen. We kunnen dus spreken van een duidelijke tendens", zegt Doucet. "Vaak wachten mensen te lang om hulp te zoeken. Een huisbaas kan wel een tijdje begrip tonen, maar als de problemen pakweg een half jaar aanslepen, dan stapt die uiteraard naar de rechter."

"We moeten die problemen sneller kunnen opsporen. Daarom werken we in Leuven aan het initiatief Woonpunt", stelt Doucet. "Daar kunnen zowel huurders als eigenaars makkelijk terecht als ze problemen ondervinden. We proberen daar dan een oplossing uit te werken, zoals tussenkomst van het OCMW of een betaalplan. Er zijn ook andere mechanismen, zoals de vrederechter, die zal bemiddelen. Iemand uit zijn huis zetten moet echt de allerlaatste optie blijven, want daar wordt niemand beter van", besluit Doucet.

Meest gelezen