Antwerpenaar stoorde zich vooral aan sluikstort en moeilijk bereikbare diensten

In 2020 kreeg de stad Antwerpen zo'n 180.000 vragen, meldingen of klachten binnen. Zo'n 1500 kwamen bij de ombudsvrouw Karla Blomme terecht, iets minder dan vorig jaar. "Dat is wellicht te wijten aan de coronacrisis, waardoor de dienstverlening op een laag pitje stond". Tegelijk steeg het aantal klachten net over de bereikbaarheid van de stadsdiensten. En zoals de andere jaren blijft het aantal sluikstortmeldingen heel hoog.

Vorig jaar kwamen er zo'n 180.000 klachtenmeldingen binnen, iets minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsvrouw van de stad Antwerpen, Karla Blomme. De meeste klachten worden door de diensten zelf behandeld, wie er niet uitgeraakt kan bij haar terecht. Zelf heeft ze daarvan zo'n 1500 afgerond. 

De stedelijke ombudsdienst behandelt klachten over de dienstverlening van de stad Antwerpen en haar autonome organisaties zoals politie, brandweer, stedelijk onderwijs en de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen.  "Dit jaar kregen we minder klachten binnen, maar we hebben ook in lockdown gezeten waardoor een aantal zaken binnen de dienstverlening gesloten waren, en we daardoor ook minder mensen over de vloer hebben gekregen", vertelt Blomme aan Radio 2 Antwerpen. "Het zou kunnen dat er een inhaalbeweging komt, we merken wel de eerste maanden van dit jaar dat mensen ons terug weten te vinden."

30 jaar ombudsdienst

"We bestaan dit jaar ook 30 jaar, er wordt wel wat publiciteit rond gemaakt", gaat Blomme verder. "Er gaan misschien  dingen naar boven komen waar mensen mee zitten, of waar ze nu een aantal moeilijkheden mee ervaren, dat zullen we moeten afwachten." Opvallend is dat er meer klachten waren over de dienstverlening. "De ombudsdienst is bereikbaar gebleven, we hebben een gratis nummer. Maar de wachttijden liepen heel hoog op, dat merkten we ook via het mailverkeer, mensen moesten soms lang wachten op een antwoord", erkent Blomme.

Digitale kloof

Toch wil Karla Blomme ook enkele aanbevelingen doen, want de coronacrisis bracht een aantal uitdagingen met zich mee. "Doordat er versneld is overgeschakeld naar alles zoveel mogelijk digitaal, zijn er wat dat betreft meer problemen opgedoken, omdat het niet voor iedereen evident is om gebruik te maken van de digitale dienstverlening. Als je dan geconfronteerd wordt met een telefoonlijn die overbezet is, dat drijft de mensen al eens tot wanhoop natuurlijk." Blomme pleit ervoor dat mensen daarin begeleid worden. Ze pleit er ook voor dat een vrije inloop voor het afgeven van documenten mogelijk blijft, en om daarnaast nog duidelijk zichtbare brievenbussen te voorzien. "

Sluikstort is nu een probleem in de hele stad

Karla Blomme, ombudsvrouw stad Antwerpen

Het aantal meldingen over zwerfvuil en sluikstort blijft aanzienlijk hoog. "Sluikstort blijft een plaag, ondanks alle inspanningen die de stad levert", zucht Blomme. "We merken ook wel dat het zich niet enkel toespitst op bepaalde wijken in de stad, het is nu meer verdeeld. Sorteerstraatjes worden soms gebruikt om er afval naast te zetten, dat zie je overal in de stad".

Meest gelezen