Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt dankzij preventiecampagnes, maar grote vrees voor kentering door corona

Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen is tussen 2000 en 2018 geleidelijk aan met ruim een vierde gedaald. Die daling is iets groter bij vrouwen dan bij mannen. Ook het aantal pogingen vermindert, met zowat een vijfde. Toch zijn er nog altijd 3 zelfdodingen en 27 pogingen per dag. En daarmee blijft Vlaanderen een regio met een van de hoogste suïcidecijfers in Europa.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813, of op zelfmoordlijn1813.be. Nood aan een gesprek? Dan kan u 24/7 terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106. U kan ook chatten via www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Het VLESP (Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie) baseert zich op de officiële cijfers, die bescikbaar zijn tot 2018. En daaruit blijkt onder andere een sterke daling in de leeftijdsgroepen bij jonge mannen tussen 16 en 29 jaar, bij vrouwen tussen 30 en 44 jaar en bij 75 plussers, zowel mannen als vrouwen. In die categorieën is de gezondheidsdoelstelling, die een daling van 20% vooropstelde tegen 2020, ruimschoots gehaald. Voor andere groepen, jonge vrouwen en zowel mannen als vrouwen van middelbare leeftijd, is die doelstelling niet gehaald.

Preventie, preventie, preventie

De hoge cijfers in Vlaanderen bij het begin van de 21ste eeuw hebben de overheid aangezet tot het ontwikkelen van actieplannen voor suïcidepreventie. Daaruit volgden onder meer het verkorte nummer 1813 voor de Zelfmoordlijn, de portaalsite Zelfmoord1813.be voor suïcidepreventie en het nauw samenwerken met media om het thema bespreekbaar te maken.

"Die acties hebben hun nut bewezen", zegt professor Gwedolyn Portzky, directeur van het VLESP. "We zijn intussen al volop bezig om een nieuw actieplan te ontwikkelen dat later dit jaar zal voorgesteld worden. Want er moet blijvend ingezet worden op verdere preventie van suïcidaal gedrag, zeker ook rekening houdend met de mogelijke impact van Covid-19 op korte en lange termijn." 

"Tijdens de economische crisis van 2008 en 2009 hebben we immers ook een lichte afzwakking gemerkt van de daling. We zijn dus bijzonder bezorgd over de eventuele gevolgen, zowel op korte als op lange termijn, van de coronacrisis", zo redeneert Portzky. 

Op de goede weg

Ook al ligt het suïcidecijfer in Vlaanderen nog 1,5 keer hoger dan het Europees gemiddelde en ook al hebben we nog niet de recentste cijfers, toch doet onze regio het intussen beter dan een aantal andere landen. In Nederland bijvoorbeeld is het aantal zelfdodingen tussen 2008 en 2017 met 40% gestegen, in de VS met 37,8%.

Meest gelezen