Copyright © 2019, James Byard, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Inwoners van Antwerpen klagen over geurhinder: "Ruikt naar petroleum"

De laatste dagen hing er rond en in Antwerpen op sommige plaatsen een penetrante geur, die rook naar petroleum. De luisteraars van radio 2 Antwerpen meldden overlast in Borgerhout, Berchem tot zelfs in Boechout. In drie meetposten in het noordelijke deel van de haven werd teveel benzeen gemeten. "Dat is kankerverwekkend en kan leukemie veroorzaken vanaf bepaalde concentraties", zei toxicoloog Jan Tytgat bij Radio 2 Antwerpen.

In en rond Antwerpen werd de laatste dagen een opmerkelijke geur waargenomen, lezen we in Gazet van Antwerpen. Die hangt wel vaker in de omgeving van de haven maar nu maakten inwoners van Borgerhout, Berchem, en zelfs Boechout er melding van bij Radio 2 Antwerpen. Het ruikt naar petroleum. Wanneer ze de brandweer contacteren, komt die ter plaatse om metingen te doen maar de geur vervliegt snel. "De brandweer meet stoffen die acuut gevaar opleveren maar die werden daar ter plaatse niet gedetecteerd", zegt Jasmien O van de brandweer van Antwerpen. "We geven de meldingen wel door aan de dienst Milieuinspectie."

Benzeen kan vanaf bepaalde concentraties leukemie veroorzaken

Toxicoloog Jan Tytgat

In het noordelijke deel van de haven werd wel een teveel aan benzeen gemeten. "En dat kan gevaarlijk zijn bij bepaalde concentraties", waarschuwt toxicoloog Jan Tytgat bij Radio 2 Antwerpen. "Benzeen heeft een licht onaangename geur, maar is wel kankerverwekkend en kan leukemie geven. Als de metingen aangeven dat er benzeen gedetecteerd is, is dat toch wel alarmerend", zegt Tytgat.

De metingen zijn gebeurd in de haven, of dat dan kilometers verder in de stad ook nog gevaarlijk is? "Je moet dan de concentraties gaan bepalen en risico's inschatten voor je daar een uitspraak over kan doen. Bedrijven mogen ook niet zomaar om het even wat uitstoten. Er zijn bepaalde maximale drempelwaarden waar ze zich aan moeten houden", concludeert toxicoloog Tytgat.

Bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zijn er alvast geen meldingen binnengekomen van fouten bij het productieproces van klasse 1 bedrijven in de haven, bedrijven die het meest belastend zijn voor het milieu. En zij hebben een meldingsplicht, aldus hun woordvoerder Brigitte Borgmans.

Meest gelezen