HANS PUT

Kies voor vaccinatiestrategie die iedereen aan boord houdt, vaccineer jongeren niet als laatste

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. Momenteel komen 65-plussers aan bod en risicopatiënten. Daarna daalt men verder de leeftijdsladder af. Geen goed idee zeggen een aantal leden van de expertengroep Psychologie & Corona, onder wie professor Maarten Vansteenkiste. Zij pleiten ervoor om mensen jonger dan 40 of 45 lukraak uit te nodigen. 

De recente beslissingen van het Overlegcomité van 14 april rekenen sterk op het effect van het vaccinatieprogramma om de nog steeds precaire epidemiologische situatie en de hoge belasting van de ziekenhuizen onder controle te houden.

Nu vrijwel alle prioritaire groepen gevaccineerd raken, rijst de vraag welke groepen vervolgens aan bod komen. Vanuit de expertengroep Psychologie & Corona pleiten we ervoor om jongvolwassenen niet in de kou te laten staan. Leeftijdsgroepen met een gelijkaardig risicoprofiel, bijvoorbeeld iedereen jonger dan 40 of 45 jaar, kunnen we beter tegelijkertijd vaccineren. Burgers binnen deze grotere groep kunnen dan op een toevallige wijze uitgenodigd worden. Zo’n aanpak heeft talrijke psychologische voordelen. 

Billijkheid

Als het risico op een ernstige besmetting voor verschillende leeftijdsgroepen ongeveer even groot is, dan is het billijk om iedereen gelijke kansen te geven om zich te laten vaccineren. Zo niet dreigen jongvolwassenen zich onrechtvaardig behandeld te voelen met kwaadheid, opstandigheid en intergenerationele spanningen als gevolg.

Deze gevolgen zijn niet denkbeeldig: de gegevens van de motivatiebarometer van de UGent, UCL en ULB tonen aan dat jongvolwassenen minstens even sterk als de ouderen staan te trappelen om gevaccineerd te worden. Om de samenhorigheid in de samenleving te behouden en te versterken, is het wenselijk om de vaccinatie gelijkmatig uit te rollen. 

Een ander voordeel van een “gelijkekansenbeleid” in de grote groep van min 40- of 45-jarigen is dat verschillende lagen van de bevolking op deze manier aan hetzelfde tempo worden gevaccineerd. Het gunstige effect van goede voorbeelden in je omgeving op motivatiebereidheid zal daardoor gelijkmatig toenemen in diverse leeftijdsgroepen. Immers, hoe meer gevaccineerden in een bepaalde groep, hoe groter de kans dat vaccinatie als de sociale norm beleefd wordt en dus hoe meer twijfelaars naar de goede kant zullen kantelen.

Interessant is dat vooral vrijwillig gemotiveerde personen gemakkelijker ingaan op een uitnodiging tot vaccinatie en net deze personen willen graag een ambassadeursrol opnemen om anderen te overtuigen. Hierdoor kan een vaccinatie-sneeuwbaleffect binnen verschillende leeftijdsgroepen ontstaan. 

Uitputtingsslag

Ook inzake inzet voor de bestrijding van de pandemie dreigen we de jonge generatie te verliezen als deze als laatste zal worden gevaccineerd. De motivatie om de maatregelen te volgen, staat vandaag geruime tijd op een lager pitje, in het bijzonder bij jongvolwassenen (zie https://motivationbarometer.com/).

Zij hebben zich tot nog toe bijzonder solidair opgesteld en veel inspanningen geleverd ondanks het feit dat hun kans op een ernstige besmetting objectief beduidend lager is dan deze van oudere en kwetsbare personen.

Als gevaccineerde personen dan ook nog van meer vrijheden zullen kunnen genieten, zal het extra zuur opbreken om als laatste in de rij te staan. Dit geldt in het bijzonder voor jongvolwassenen, die sociaal actiever zijn. Voor hen wordt het volgen van de maatregelen een uitputtingsslag, waardoor het virus in deze leeftijdsgroep meer vrij spel dreigt te krijgen. 

Er valt meer winst te boeken voor de mentale gezondheid van 18- tot 30-jarigen als zij gelijktijdig aan bod komen

Bovendien kan dit verder vreten aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen, die in deze leeftijdsgroep relatief meer onder druk staat. Jongvolwassenen hebben een sterke behoefte aan relationele contacten, die ze in groep beleven. Met de zomer in aantocht zal de hoeveelheid samenscholingen van jongeren in parken en op pleinen niet in de hand gehouden kunnen worden, waardoor escalerende confrontaties met het handhavingsbeleid niet te vermijden zullen zijn. Er valt dus meer winst te boeken voor de mentale gezondheid van 18- tot 30-jarigen net als voor de vaccinatiecampagne als zij gelijktijdig aan bod komen.  

Willen we iedereen zo veel mogelijk aan boord houden tijdens de moeilijke maanden die nog voor de deur staan dienen we het motto ‘voor iedereen, met iedereen’ echt waar te maken. Dit zal helaas niet lukken door stap voor stap de leeftijdsladder af te dalen tot we bij de jongeren zijn. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen