Videospeler inladen...

Sihame El Kaouakibi tot eind mei medisch arbeidsongeschikt, zeggen haar advocaten: "Hetze tegen haar moet stoppen"

De ondernemingsrechtbank in Tongeren buigt zich vandaag over een vraag van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Die vraagt dat haar organisatie Let's Go Urban niet langer onder toezicht zou staan van een voorlopig bewindvoerder. Tijdens de zitting haalden haar advocaten hard uit naar andere politici en de media.

El Kaouakibi was zelf niet op de zitting in Tongeren aanwezig. Volgens haar advocaten is ze tot eind mei medisch arbeidsongeschikt door de heisa die er in de media rond haar is ontstaan. "Er is een karaktermoord op haar gepleegd, ze is publiek onthoofd", zo pleitte haar advocaat Joris Vercraeye.

"Mevrouw El Kaouakibi was binnengehaald als reddende engel en wordt nu door iedereen uitgespuwd. Die hetze moet nu stoppen. Het is tijd om het gerecht zijn werk te laten doen. Mevrouw El Kaouakibi zal daaraan meewerken en tegenover het gerecht verantwoording afleggen." Achteraf benadrukte advocaat Vercraeye die oproep: "Los van wat er over haar gezegd wordt, blijft zij een mens van vlees en bloed, die dit allemaal moet ondergaan. Zij is daardoor medisch ongeschikt om in het parlement haar rol te gaan vervullen."

De advocaat vond het ook vreemd dat in de media bericht wordt over de audit van de stad Antwerpen naar de subsidies voor Let's Go Urban, terwijl zijzelf die audit nog niet gezien hebben: "Er wordt ons voortdurend gevraagd om te reageren op rapporten die we zelf niet gezien hebben."

Bekijk de reportage over de oproep van de advocaten in "Het journaal": (lees eronder verder)

Videospeler inladen...

Sihame El Kaouakibi is publiek onthoofd

Joris Vercraeye, advocaat

De advocaten haalden ook uit naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en naar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die volgens hen voorbarige verklaringen over hun cliënte hadden afgelegd: "Vincent Van Quickenborne zei dat ze beter zou opstappen als Vlaams Parlementslid. Bart De Wever noemde haar een oplichtster, die geld verduisterde op de kap van kansarme jongeren. En dat op basis van een audit die wij nog niet hebben mogen zien. Dan stel ik me toch wel vragen."

Was een bewindvoerster nodig?

De zitting in Tongeren draait rond de aanstelling van voorlopig bewindvoerster Annemie Moens. Zij werd aangesteld nadat enkele vroegere bestuurders van Let's Go Urban naar de rechtbank waren gestapt, met klachten over de werking van de jongerendansorganisatie van Sihame El Kaouakibi. De bewindvoerster moest onderzoeken hoe de organisatie werkte en of er bewust dingen verkeerd waren gegaan.

Maar volgens El Kaouakibi was het helemaal niet nodig om een bewindvoerder aan te stellen: "De leden van de raad van bestuur van Let's Go Urban waren perfect op de hoogte van alles wat er gebeurde. Men had alles rustig en sereen intern kunnen uitklaren zonder daarom een bewindvoerder aan te stellen. Let's Go Urban is geen stuurloos schip, een bewindvoerder was niet nodig. Maar men heeft geprobeerd Sihame El Kaouakibi te verschalken."

Alles had intern uitgeklaard kunnen worden zonder een bewindvoerder aan te stellen

Joris Vercraeye, advocaat

"Bovendien wordt van een bewindvoerder verwacht dat die neutraal en objectief is. Dat is hier niet het geval. De bewindvoerster maakt een rapport, dat in de media komt, en geeft er zelf commentaar bij. Daar stel ik me vragen bij", zei meester Vercraeye. "Ik vind het ook niet gepast dat aan de bewindvoerster is gevraagd om op zoek te gaan naar malversaties. Dat is ongehoord." Volgens haar advocaten had El Kaouakibi al voldoende uitleg gegeven aan auditbureau I-Force.

De advocaten trokken die audit van I-Force trouwens opnieuw in twijfel: "De cijfers die daar worden aangehaald zijn onjuist. Mevrouw El Kaouakibi heeft geen geld doorgesluisd van de vzw naar haar privévennootschappen, en ze heeft zich niet persoonlijk verrijkt." Volgens haar advocaten liet El Kaouakibi de dagelijkse leiding over Let's Go Urban ook meer over aan anderen nadat ze in 2019 Vlaams Parlementslid voor Open VLD was geworden.

De vroegere bestuurders van Let's Go Urban zien de zaken helemaal anders, pleitte hun advocaat Kris Luyckx: "Er is hier helemaal geen sprake van persoonlijke of politieke motieven om mevrouw El Kaouakibi aan te vallen. De bestuurders hadden alleen het belang van de vzw voor ogen, en het belang van de projecten met kwetsbare jongeren. Daarom zijn ze naar de rechtbank gestapt om een bewindvoerder te laten aanstellen."

De bestuurders werden uitgescholden: zij zouden de doodgravers van Let's Go Urban zijn

Kris Luyckx, advocaat

Volgens de vroegere bestuurders was het onmogelijk om intern antwoorden te krijgen op hun vragen: "Mevrouw El Kaouakibi heeft nooit willen meewerken. Er was geen sprake van transparantie. Tijdens de raad van bestuur waarin de audit van I-Force ter sprake kwam, kregen zij geen antwoord op hun vragen. Ze werden afgedreigd en uitgescholden: als ze zo zouden verdergaan, zouden zij de doodgravers van het project zijn, werd hen gezegd. Daarom was een bewindvoerder nodig." Hun advocaat vroeg dan ook om het mandaat van de bewindvoerster, dat begin mei afloopt, te verlengen, en de kosten aan El Kaouakibi te factureren.

Het einde van Let's Go Urban?

Zowel de vroegere bestuurders als de bewindvoerster vroegen zich op de zitting hardop af of Let's Go Urban nog zou kunnen overleven. "Het zal ervan afhangen of er nog subsidies komen vanuit de stad Antwerpen. Maar ik vrees dat er van die kant eerder terugvorderingen te verwachten zijn", zei bewindvoerster Moens.

"De weigerachtige houding van mevrouw El Kaouakibi zorgt ervoor dat het project niet op de juiste manier bestuurd kan worden", vindt advocaat Kris Luyckx. "De aanstelling van een bewindvoerder was voor ons een manier om het vertrouwen van de stad te herwinnen, zodat Let's Go Urban kon blijven bestaan. Als dat niet kan, is dat het spijtige einde."

Op 27 april beslist de rechtbank of de bewindvoerster kan aanblijven.

Meest gelezen