CHASSENET / BSIP

Akkoord rond nepsollicitaties: werkgevers gaan discriminatie op de arbeidsmarkt in kaart brengen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) heeft een akkoord met 33 arbeidssectoren om discriminatie aan te pakken. Maar eerst moet het probleem in kaart gebracht worden. Werkgevers en vakbonden gaan op grote schaal zélf sollicitatiebrieven van fictieve personen versturen. En dat is een primeur. Drie universiteiten hebben een systeem uitgewerkt dat in alle sectoren toepasbaar is. Er volgen geen sancties op de resultaten, wel hulp om de discriminatie in de toekomst tegen te gaan.

Nooit eerder is er op grote schaal praktijkonderzoek gedaan naar discriminatie bij sollicitaties. 33 arbeidssectoren happen toe om vrijwillig mee te werken. Het gaat onder meer om de bouwsector, horeca en voedingsindustrie. Samen hebben ze 1,9 miljoen werknemers in dienst. 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) haalde de sectoren over de streep door in te zetten op infosessies. "We zien dat heel veel vormen van discriminatie ook onbewust gebeuren. Dat je een bepaalde associatie hebt bij iets dat in de sollicitatiebrief staat en dat je op basis daarvan mensen gaat uitsluiten."

Wetenschappers begeleiden

Niet de overheid, wel de werkgevers en vakbonden zélf gaan de nepsollicitaties versturen. Daarvoor is er een strikte omkadering via een wetenschappelijk onderbouwd systeem. Drie professoren arbeidsmarktbeleid hebben het op poten gezet. 

In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om twee gelijkaardige sollicitatiebrieven, maar waar de ene fictieve persoon 35 jaar oud is en de andere 55. "En dan wordt gekeken of er anders gereageerd wordt. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de persoon van 55 geen uitnodiging krijgt en die van 35 wel", aldus Crevits.

Sectoren overtuigd van nut

In het verleden was er heel wat controverse over de praktijktests. "De discussies gingen te veel over het testen en sancties, waardoor het er uiteindelijk moeilijk van kwam. Maar deze keer is het testen een onderdeel van een breder plaatje", vult KUL-professor Miet Lamberts aan.

De sectoren die vrijwillig meewerken, zijn deze keer enthousiast. Klaas Soens van handels- en dienstenfederatie Comeos verwoordt het zo: "Vroeger was er wantrouwen van de overheid, alsof bedrijven ter kwader trouw bepaalde mensen uitsluiten. Terwijl er vaak ingezet wordt op meer diversiteit op alle vlak. Dat gevoel van wantrouwen hebben we in dit akkoord niet."

Geen sancties, wel bewustwording

"Nu er wetenschappers betrokken zijn en er gefocust wordt op het onderzoeken van een mogelijke problematiek, beschouwen we het als een sluitstuk van ons eigen diversiteitsbeleid. Want met de resultaten kunnen we charters en actieplannen bedenken", besluit Soens.

Belangrijk element is dat er in deze fase van onderzoek geen sancties volgen. "We gaan nu eerst bekijken waar er discriminatie is", legt minister Crevits uit. "Het is de bedoeling dat de sectoren een spiegel voorgehouden krijgen.  Op basis van het resultaat kunnen ze dan actie ondernemen om discriminatie tegen te gaan."

Meest gelezen