Archieffoto van protest tegen de doodstraf
Sabine Joosten

18 landen voerden doodstraf uit in 2020

Wereldwijd worden minder doodstraffen uitgesproken en uitgevoerd. Dat meldt Amnesty International woensdag. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport dat de mensenrechtenorganisatie samenstelde. Toch hebben vorig jaar opnieuw 18 landen executies uitgevoerd.

Van minstens 438 mensen weet Amnesty International dat ze in 2020 werden terechtgesteld. Dat is 26 procent minder dan 2019 en liefst 70 procent minder dan 2015, toen 1.634 executies geteld werden. Ook het aantal gekende doodvonnissen ligt met 1.477 uitgesproken vonnissen 36 procent lager dan in 2019. Het aantal executies daalde met 85 procent in Saoedi-Arabië en met meer dan de helft in Irak. Amnesty International telde in 2020 voorlopig geen terechtstellingen in Bahrein, Japan, Pakistan, Singapore, Soedan en Wit-Rusland, waar in 2019 wel nog executies uitgevoerd werden.

In Indonesië en Zambia werden daarentegen meer doodstraffen geteld dan in 2019. In 2020 verdrievoudigde Egypte het aantal executies in vergelijking met 2019. De Chinese overheid kondigde aan misdaden die de coronamaatregelen bemoeilijken zwaar te bestraffen, wat zeker al tot één doodstraf leidde. En in de Verenigde Staten hervatte de regering-Trump vorig jaar de terechtstelling van terdoodveroordeelden na een onderbreking van 17 jaar. Ook India, Oman, Qatar en Taiwan voerden in 2020 opnieuw doodstraffen uit.

"Terwijl de aandacht van de wereld gericht was op de bescherming van mensenlevens tegen COVID-19, grepen verschillende regeringen met een schokkende vastberadenheid naar de doodstraf en stelden mensen terecht", zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International in ons land.    "Door de pandemie was het voor veel terdoodveroordeelden niet mogelijk om een advocaat of wettelijke vertegenwoordiger persoonlijk te zien. Wie hulp wou bieden, moest zich blootstellen aan grote - maar volstrekt vermijdbare - gezondheidsrisico's. Het toepassen van de doodstraf in deze omstandigheden is een erg flagrante aanval op de mensenrechten", aldus De Graeve.

Irak, Egypte en Iran namen vorig jaar 88 procent van alle executies voor hun rekening, of tenminste van de executies die voor Amnesty International bekend zijn. Volgens Amnesty International houdt China het aantal doodvonnissen en executies verborgen: het zou om wel duizenden executies kunnen gaan. Net als Noord-Korea, Syrië en Vietnam, die weinig tot geen informatie ter beschikking stellen, is China dus niet opgenomen in de doodstrafcijfers van 2020.

In april 2021 hebben volgens Amnesty International al 108 landen de doodstraf afgeschaft voor alle misdaden. In 144 landen is de doodstraf geschrapt in de wetgeving of in de praktijk. De wereld telt 193 landen die erkend zijn als lidstaten van de Verenigde Naties, Palestina en het Vaticaan zijn waarnemende staten of niet-lidstaten. "De leiders van de landen die de doodstraf nog niet hebben afgeschaft, vragen we met aandrang om in 2021 definitief een einde te maken aan dit door de staat goedgekeurde moorden", zegt De Graeve

  

Meest gelezen