Belga Images

Chemie- en farmasector incasseert omzetverlies in 2020 maar creëert wel extra banen

Vorig jaar heeft de chemie- en farmasector een omzetdaling van 6,3 procent te verwerken gekregen, maar het aantal jobs in de sector is wel met 1.436 gestegen tot een recordniveau van 95.500. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Essenscia, de federatie van de chemische industrie, de kunststofnijverheid, de farmaceutische industrie en biotechnologische sector.

De coronacrisis heeft de chemie- en farmasector flink parten gespeeld. De sector kende vorig jaar een omzetdaling van 6,3 procent. Dat betekent zo'n 11 miljoen euro per dag minder. De omzet daalt in alle segmenten van de sector, maar is het grootst in de chemiesector.

De export is min of meer gelijk gebleven in vergelijking met 2019. Er is minder naar de buurlanden geëxporteerd, maar meer naar landenbuiten de Europese Unie. Zo is de export naar Duitsland gedaald, maar is die naar de Verenigde Staten gestegen. De export naar het Verenigd Koninkrijk is ook licht gedaald; sinds de aankondiging van de brexit is de export naar het Verenigd Koninkrijk met zo'n kwart gedaald.

Er is ook positief nieuws, want in de chemie- en farmabedrijven zijn 1.436 nieuwe banen gecreëerd. Met 95.506 jobs zit de tewerkstelling in de sector op het hoogste niveau in bijna 20 jaar. De sterkste banengroei zit in de farma- en de biotechsector.

Intussen blijft de sector ook meer investeren in innovatie: zo'n 20 procent. Die investeringen gebeuren vooral in de chemie- en in de farmasector. Sectorfederatie Essenscia heeft het over een broos herstel na de coronacrisis: het ondernemersvertrouwen stijgt, maar er is ook nog heel wat onzekerheid.

Meest gelezen