Europees akkoord over terugdringen van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030: "Ambitie moet omhoog"

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. De uitstoot moet dan minstens 55 procent lager liggen dan de uitstoot in 1990. Is dat haalbaar? "Het zijn doordachte cijfers", zegt professor Europese politiek Hendrik Vos in "De ochtend", "maar het ambitieniveau in alle lidstaten moet omhoog". Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft haar twijfels en vraagt "realistische doelstellingen en een rechtvaardige spreiding van de inspanningen".

Onderhandelaars van de Europese instellingen moesten tot een akkoord komen over de klimaatdoelstellingen, de zogenoemde Green Deal. Door het akkoord kunnen de ambities ook wet worden. "Een goed jaar geleden leek 40 procent reductie tegen 2030 nog heel ambitieus", legt Vos uit, "maar als we -zoals afgesproken- klimaatneutraal willen zijn tegen 2050 moest de ambitie omhoog."

Het Europees Parlement had graag de ambitie nog wat hoger gehad. "Zij wilden tot 60 procent reductie gaan, maar de lidstaten (red. de Europese Raad) vonden dat te hoog. Vannacht hebben ze afgeklopt op minstens 55 procent tegen 2030." De ambitie moet nu nog vertaald worden naar concrete doelstellingen. Al is er al heel wat voorbereidend werk gebeurd.

Vlaanderen zit wat Europees klimaatbeleid betreft bij de minst ambitieuze regio's

Hendrik Vos

"Het is niet zo dat dit nog allemaal in elkaar gaat zakken", legt hij uit. "Er is draagvlak bij de ondernemingen, bedrijven, de publieke opinie. Er ligt echt wel al een basis klaar." Die 55 procent is trouwens een Europese doelstelling, niet elke lidstaat zal die afzonderlijk moeten halen. "Sommige lidstaten zullen verder gaan. Anderen gaan het net niet halen, maar zullen dat dan moeten compenseren."

Volgens Vos zullen alle lidstaten extra initiatieven moeten nemen om de reductie te halen. Vlaanderen zal bijvoorbeeld volgens Vos een serieus tandje moeten bijsteken. "Vlaanderen zit wat Europees klimaatbeleid betreft bij de minst ambitieuze regio's", zegt Vos daarover. "We staan op de rem, net als Polen en Tsjechië bijvoorbeeld. Een steeds kleiner wordende groep."

Is het haalbaar?

Hoe haalbaar is een reductie met 55 procent eigenlijk? "Bij elk vorig Europees klimaatplan hoorde je dat het te hoog gegrepen was, maar tot nog toe hebben we altijd de cijfers gehaald", zegt Vos. "Niet door elke lidstaat afzonderlijk, maar wel samen. Er zijn altijd lidstaten die zichzelf overtroffen hebben."

"Die cijfers worden niet verzonnen met de natte vinger", zegt Vos. "Het zijn niet enkele idealisten op sandalen die daarmee afkomen, maar heel serieuze teams bij de Europese Commissie die dat becijferen met economen en mensen die de industrie kennen. Het zijn doordachte cijfers die haalbaar zijn, als je er een prioriteit van maakt."

Beluister het gesprek in "De ochtend", en lees eronder voort:

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) is het niet eens met de lezing van het akkoord van Vos. Ze vraagt "duidelijkheid, wil realistische doelstellingen en een rechtvaardige spreiding van de inspanningen". "Er is nog geen enkele berekening vanuit Europa over welke gevolgen dit heeft voor Vlaanderen en voor de betaalbaarheid van de facturen voor gezinnen en kmo's", schrijft ze in een opinietekst op Facebook.

"Wellicht ontsnappen ook al die zaken aan de aandacht van Hendrik Vos, die vooral mee de propagandamachine voedt, maar blind is voor al de rest. Blind ook voor de gevolgen voor de belastingbetaler", schrijft ze voort. "Wij willen vooruit en zullen dat doen, maar in een model gebaseerd op innovatie en op behoud van de levensstandaard van de mensen."

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) is wel tevreden met het akkoord. "Nu wordt de groene transitie juridisch verankerd", schrijft ze op Twitter. "België zal haar steun uitspreken voor het akkoord en de federale regering zal deze doelen mee realiseren. Iedereen verdient toekomstgerichte jobs en een gezonde leefomgeving."

Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is het daarmee eens. "In dit beslissende decennium gaat het niet meer om louter plannen maken. Het gaat erom de klus te klaren. Want 2030 is nu", twittert ze. "We weten wat we moeten doen om uitstoot met minstens 55 procent terug te dringen tegen 2030."

Ook Alain Maron (Ecolo), belast met de klimaattransitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, juicht het akkoord toe.

Meest gelezen