Hasselt wil naar een centrum met alleen groene voertuigen en veel laadpalen

De stad Hasselt wil de komende jaren de uitstoot van auto's in het centrum op nul krijgen. Het stadsbestuur ziet zichzelf als pionier in elektrische mobiliteit in de Euregio. Volgende maand start een proefproject met een elektrische wandelbus voor minder mobiele mensen en het aantal laadpalen moet tegen 2025 meer dan verzevenvoudigen.

Hasselt zegt als eerste in Vlaanderen een zero-emissie mobiliteitsvisie te lanceren.  "We stimuleren elektrische (deel)mobiliteit, aangedreven door 100% hernieuwbare energie. Door de CO₂-uitstoot tot een minimum te beperken, zorgen we voor een gezondere leefomgeving voor de Hasselaar”, licht schepen van mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+) toe. De stad Hasselt stelde daarom, samen met het bureau The New Drive, een beleidsplan op met drie belangrijke doelstellingen en 13 concrete speerpunten.

We moeten naar groene stadswagens en zoeken naar duurzame dienstverplaatsingen

Schepen Marc Schepers

“We willen als stad zelf het goede voorbeeld geven. We zulllen onze laadpunten voor elektrische wagens en fietsen uitbreiden. Binnenkort krijgen bijvoorbeeld onze bestaande fietsenstallingen een update met waar nodig extra laadpunten. Daarnaast hebben we elektrische deelwagens (Cambio) en elektrische deelfietsen (Mobit) ter beschikking, waar we ook verdere uitbreiding en professionalisering zoeken. Tot slot gaan we ons eigen wagenpark omzetten naar een zero-emissie vloot en kiezen voor duurzame (deel)mobiliteit bij dienstverplaatsingen”, aldus schepen Schepers: “In mei starten we met een proefproject: een elektrische wandelbus die minder mobiele mensen in de Hasseltse binnenstad vervoert. Bij succes wordt het project bestendigd in het najaar.“ 

Mobiliteitsmix

“Het gaat niet alleen om onze wagens op fossiele brandstoffen te vervangen. We moeten een duurzame mobiliteitsmix stimuleren, onder meer door onze groepsaankoop voor elektrische fietsen. Maar dat vergt ook duurzame energie, daarom kiezen we voor Belgische groene stroom", vult schepen voor Klimaat Joost Venken (RoodGroen+) aan. “

Naar groene taxi's

De stad wil ook intensief samenwerken met de professionele gebruikers, de taxisector, de promotoren voor off-street laadinfrastructuur en de duurzame stadslogistiek. Zo zouden taxi's in de toekomst naar zero-emissie kunnen gaan en laadinfrastructuur kunnen verplicht worden in bestaande en nieuwe gebouwen. Trouwens, op dit moment telt de stad 48 laadpalen met 96 laadpunten op haar grondgebied. Tegen 2025 zouden er ongeveer 700 nodig zijn. Daarvoor wil ze werken met een concessie: een bedrijf dat de palen plaatst en onderhoudt, maar zich ook houdt aan maximale prijzen en het gebruik van hernieuwbare energie. Er wordt ook onderhandeld met scholen en bedrijven om hun laadpalen 's avonds en 's nachts te delen met de inwoners.

Meest gelezen