Radio 2

Politie Oostende krijgt vanaf de zomer 64 bodycams: "Om verbaal en fysiek geweld te voorkomen"

In Oostende zullen politieagenten vanaf deze zomer beeldopnames kunnen maken van hun tussenkomsten. Het stadsbestuur heeft 64 bodycams aangekocht. "Als onze politieagenten in een conflictsituatie terechtkomen, dan kunnen we de totale interventie filmen om een correct beeld te hebben", zegt korpschef Philip Caestecker. 

In Oostende zullen politieagenten vanaf deze zomer bodycams dragen, waarmee ze beeldopnames kunnen maken van hun intervienties. Het gebeurt steeds meer dat burgers agenten filmen met hun smartphone. Die opnames verschijnen dan op sociale media en worden soms gemonteerd. “Dergelijke beeldfragmenten tonen flitsen van interventies en missen de volledige context. Dit zorgt aan de ene kant voor een groeiend wantrouwen tegenover de politie en aan de andere kant zorgt het ook voor frustratie bij politiemensen, die zich voortdurend moeten verantwoorden", zegt Philip Caestecker. 

Bodycams kunnen volgens hem wel een volledig beeld geven van het politieoptreden. "Als onze politieagenten terechtkomen in een situatie waarvan zij het gevoel hebben dat het nuttig is om een bodycam aan te steken, dan kunnen ze dat doen", vertelt Caestecker. "Die bodycam maakt dan een opname van de totale politieinterventie. Als er nadien klachten zijn of er is een discussie over de situatie, dan kunnen wij een correct beeld tonen van wat er allemaal exact gebeurd is."

Met de bodycams kan het korps objectieve beelden verzamen voor de verslaggeving. “We zorgen voor objectieve vastlegging, een betere rapportering en een duidelijker klachtafhandeling, in beide richtingen. De beelden helpen de agenten ook bij het vaststellen van de inbreuken. We hopen vooral dat het dragen van de bodycams ervoor zorgt dat het wantrouwen én het geweld voor een stuk afneemt”, besluit Caestecker. 

Preventie tegen geweld

De interventiepolitie zal 24 op 7 een bodycam dragen. Maar ook de fietspatrouilles, verkeersdienst, strandpolitie en hondenbrigade worden uitgerust met een bodycam. Elke bodycam heeft een sticker, die aantoont dat de agent beelden kan opnemen. "Onze politiemensen zullen burgers waarschuwen wanneer ze gefilmd worden. Op die manier hebben de bodycams ook een preventief karakter. We hopen dat ze zullen zorgen voor minder geweld, zowel verbaal als fysiek", vult burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan.  

Meest gelezen