Prijzenobservatorium: "Tarieven notarissen zijn achterhaald", minister Van Quickenborne wil ze doen dalen

De tarieven die notarissen voor hun diensten mogen aanrekenen, moeten worden herzien. Dat zegt het Prijzenobservatorium van de overheidsdienst Economie. Die tarieven zijn al meer dan 40 jaar niet meer aangepast en dat is bijzonder voordelig geweest voor veel notarissen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft wel oren naar die oproep.

Voor het Prijzenobservatorium is het duidelijk: de vastgelegde tarieven die nu worden aangerekend door notarissen zijn niet meer van deze tijd. De regels daarover werden vastgelegd in 1950 en voor het laatste gewijzigd in 1980. 

"Intussen is er heel wat veranderd", legt directeur Peter Van Herreweghe van het Prijzenobservatorium uit. "Zo zijn de inkomsten van notarissen uit de verkoop en aankoop van vastgoed de voorbije 20 jaar gestegen met meer dan 65 procent. Dat komt enerzijds door die onaangepaste tarieven, maar anderzijds ook door het feit dat die huizenprijzen fors gestegen zijn en dat er gewoon almaar meer immotransacties zijn."

Daar komt nog eens bovenop dat notarissen nu ook veel efficiënter kunnen werken. "Hun productiviteit is fel gestegen", zegt Van Herreweghe. "Ze hebben ongetwijfeld geïnvesteerd in computermateriaal, maar door digitalisering zal hij voor het verlijden van zulke vastgoedaktes zijn kosten hebben kunnen drukken."

Meer winst

Het Prijzenobservatorium merkt ook op dat voor de aankoop van een huis met een gemiddelde prijs de notariskosten in ons land (2,2%) vrij hoog liggen in vergelijking met een aantal andere Europese landen met een notarieel systeem (1,63% voor Frankrijk, 0,27% voor Spanje, 0,96% voor Duitsland, 2,55% voor Italië).

(Lees verder onder de foto)

Minerva Studio

En ook in de vergelijking met andere economische beroepen komen notarissen er goed uit. Gemiddeld haalt een notaris een winst van 16 procent. "Daar kunnen andere beroepsgroepen enkel van dromen", aldus nog Van Herreweghe. Het verschil met boekhouders en boekhouders-fiscalisten (15%), deurwaarders (14,9%) en advocaten (14%) is minder groot dan met landmeters (11,2%), bouwarchitecten (9,8%), expert-boekhouders en belastingconsulenten (8,8%), ingenieurs en technisch adviseurs(7,1%) en bedrijfsrevisoren (6,3%).

Bij de aankoop van een woning bedragen de administratieve kosten al snel meer dan 2.000 euro. Ik denk dat daar toch een stuk van af moet

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Het Prijzenobservatorium wijst er in de studie trouwens ook op dat er nood is aan transparantie over de tarieven die notarissen aanrekenen voor andere juridische diensten. "We vinden dat daar ook een reglementering voor moet komen, met tarieven die proportioneel zijn."

"Tarieven verlagen"

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft wel oren naar die oproep. "Het is tijd dat we die notaristarieven eens herzien. Zeker de administratieve kosten zijn aan de hoge kant. Bij de aankoop van een woning bedragen die administratieve kosten al snel meer dan 2.000 euro. Ik denk dat daar toch een stuk van af moet, minstens 10 procent als het van mij afhangt. Dat staat ook zo in het regeerakkoord."

De minister gaat daarom samenzitten met de notarisfederatie. "Ik wil ten gronde met hen bekijken hoe we dat kunnen aanpassen. Zeker als het gaat over de aankoop van een eerste woning moeten we op zoek naar betaalbare tarieven, zodat die woningen ook betaalbaar blijven voor iedereen."

Van Quickenborne hoopt nog dit jaar een akkoord te vinden met de notarissen.

Notarisfederatie: "Zijn al in gesprek"

De notarisfederatie wil constructief meewerken om de notaristarieven te herzien. Meer nog: daarover worden momenteel al gesprekken gevoerd, zegt directeur-generaal Jan Sap van de notarisfederatie: "Wij zijn vragende partij om die tarieven, die al 40 jaar oud zijn, te moderniseren, zodat de burger meer duidelijkheid kan krijgen." 

Wel wil hij meer nuance in het debat. "Je moet weten dat het grootste gedeelte van de extra kosten die je moet betalen bij de aankoop van een woning gaat naar belastingen. Het ereloon van een notaris vormt maar 1 procent van het totale kostenplaatje."

Sap wil ook de vergelijking met de buurlanden nuanceren. "De verantwoordelijkheden en werklast van de notarissen verschillen sterk van land tot land. Vaak moet men daar extra adviseurs nemen, met extra kosten tot gevolg. Dus het is heel moeilijk die vergelijking te maken."

De notarisfederatie hoopt dat in de gesprekken met de minister alles in de weegschaal komt te liggen. "De tarieven die men moet betalen voor bijvoorbeeld familiale aktes zijn relatief laag, terwijl die van vastgoed relatief hoog zijn. Dus als men iets wijzigt aan het ene, dan moet men ervoor opletten dat je niet automatisch een wijziging aan het andere moet doorvoeren. Je moet dat dus in zijn totaliteit kunnen bekijken."

Meest gelezen