Vande Lanotte blijft El Kaouakibi verdedigen, maar erkent dat er "terechte vragen" zijn: "Eerlijk proces niet mogelijk”

Johan Vande Lanotte blijft Sihame El Kaouakibi verdedigen, maar bouwt ook reserve in. Van de betwiste facturen - ter waarde van 450.000 euro - blijft volgens hem maar ongeveer 93.000 euro over. Daar kunnen volgens hem "terechte vragen" over gesteld worden. Vande Lanotte klinkt niet meer zo stellig als bij de presentatie van zijn eerste rapport in februari, toen hij zei dat er hoogstens sprake was van slordigheden in de boekhouding. Hij vindt wel dat een eerlijk proces niet meer mogelijk is na de "digitale lynchpartij" van de voorbije weken.

Zich inhoudelijk verdedigen tegen de beschuldigingen, dat deed Sihame El Kaouakibi tot nog toe nooit zelf. Goed, er waren wat filmpjes op social media waarin ze haar onschuld uitschreeuwde. En haar advocaten – de Antwerpse broers Souidi – verstuurden een vlammende mededeling om categorisch alle beschuldigingen af te wijzen en en passant de media te kapittelen als een “volkstribunaal dat de publieke opinie een oordeel over El Kaouakibi opdringt.” 

Maar zich inhoudelijk verdedigen? Nee, dus. Dat was tot nog toe de taak van Johan Vande Lanotte, de socialistische minister van Staat die El Kaouakibi bijstaat (en daar zijn partij niet noodzakelijk blij mee maakt). In februari publiceerde hij een eerste rapport, dat een antwoord moest bieden op de beschuldigingen van een eerste externe audit van LGU. En nu is er dus een tweede rapport van Vande Lanotte.

Bekijk hier politiek journalist Fabian Lefevere in "Laat Journaal" over Vande Lanotte en de zaak-El Kaouakibi:

Videospeler inladen...

Fout

In februari was Vande Lanotte nog bijzonder stellig: er kon geen sprake van zijn dat er subsidiegeld was afgeroomd naar de privébedrijven van Sihame El Kaouakibi. De boekhouding was slordig gevoerd, zeker wel, maar wie beweerde dat er bedrog gepleegd is, zat ernaast. Dat was zo’n beetje de teneur.

Er waren al wekenlang geruchten dat Vande Lanotte zich misbruikt voelt door El Kaouakibi en zijn handen van haar zou aftrekken. Dat doet hij niet, al blijven er "terechte" vragen

Het was uitkijken of Vande Lanotte die lijn zou aanhouden. Er circuleerden de voorbije weken wat geruchten dat hij zich misbruikt voelde door het kamp El Kaouakibi en dat hij zijn handen van haar zou aftrekken. Maar eigenlijk doet hij dat niet, pagina na pagina probeert hij met mails en facturen tegenbewijs aan te brengen. Ook al zegt hij dat er tegelijk wel vragen openblijven, maar daarover straks meer.

Extra details en beschuldigingen

Zo’n tweede rapport was overigens haast onvermijdelijk. Na zijn eerste verslag in februari bleef er toch grote twijfel bestaan. En toen moesten het verslag van de voorlopig bewindvoerster en de audit van de stad Antwerpen nog komen, met alle extra details én aantijgingen die daarbij hoorden.

De grote lijnen daarvan zijn bekend: Sihame El Kaouakibi zou wel degelijk subsidiegeld hebben afgeroomd. De voorlopig bewindvoerster heeft het over 450.000 euro, de stad Antwerpen over minstens 270.000 euro (en misschien zelfs tot 350.000 euro investeringssubsidie) en mogelijk 120.000 euro werkingssubsidie.

(En voor de duidelijkheid: Vande Lanotte reageert met zijn rapport enkel op de bewindvoerster, de audit van de stad Antwerpen lag er nog niet toen hij zijn rapport afrondde.)

93.000 euro

De minister van Staat is ditmaal wel een stuk minder categorisch dan bij zijn eerste rapport. De 450.000 euro waar de bewindvoerster over sprak, reduceert hij tot een goede 93.000 euro. Maar nog altijd 93.000 euro dus.

Het is nu aan de onderzoeksrechter om met veel meer middelen dan mezelf of de bewindvoerster of de stad alles uit te pluizen

Johan Vande Lanotte, advocaat en minister van Staat

Vande Lanotte zegt over die 93.000 euro dat niemand weet wat daar in werkelijkheid mee gebeurd is: niemand kan met zekerheid zeggen dat er iets fout gebeurde, maar ook niet dat alles correct verlopen is. Het is nu aan de onderzoeksrechter om met veel meer middelen dan hijzelf, de bewindvoerster of de stad alles uit te pluizen. Dat is een heel verre echo van zijn boodschap dat er hoegenaamd niets fout gebeurd is. “Omdat er ondertussen nieuwe feiten zijn”, zegt hij er zelf over.

Maar voor als er iemand aan zou twijfelen: Vande Lanotte trekt zijn handen niét af van Sihame El Kaouakibi en blijft bij zijn eerdere punt. Als hij dat niet deed, dan hadden we dit rapport wellicht nooit gezien overigens: zij moest haar goedkeuring geven aan de publicatie ervan, weliswaar zonder dat ze er iets aan kon veranderen.

Bekijk hier het verslag van "Het journaal" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...

Alweer stellig

Grote delen van zijn eerste rapport blijven gewoon overeind, denkt hij, ondanks de nieuwe feiten. En dat probeert hij ook nu weer heel stellig aan te tonen. Pagina’s lang gaat de minister van Staat door op de beschuldigingen aan het adres van Sihame El Kaouakibi, die hij nog altijd onjuist vindt.

Een voorbeeld: de bouw en renovatie van het Urban Center. Een van de grote kritieken is dat A Woman’s View, een van de privévennootschappen van El Kaouakibi, 102.850 euro factureerde voor de begeleiding van de werken. De op de factuur vermelde prestaties waren echter zo vaag dat er twijfel gerezen is of de prestaties werkelijk geleverd zijn.

Maar die zijn wel degelijk geleverd, zegt Vande Lanotte, en hij ondersteunt die stelling met een aantal mails van betrokken personen. Zo zegt de ingenieur die voor LGU de werken begeleidde dat hij wel degelijk samenwerkte met iemand vanuit A Woman's View – die ook bij naam genoemd wordt. De boekhouder van AWV bevestigt dat die persoon daar in dienst was. Conclusie van Vande Lanotte: die 102.850 euro mag geschrapt worden van de lijst met verdachte uitbetalingen. A Woman’s View zou zelfs niet alle kosten aangerekend hebben, zegt hij.

En zo gaat het nog een eind verder. Er is bijvoorbeeld nog een verhaal van een dubbele facturering aan Opera Antwerpen – wat wordt tegengesproken per mail door de Opera.

Wannawork

Of er is nog Wannawork, het interimbureau dat begin dit jaar nog verkocht werd aan Vivaldis Interim. Wannawork zou – alweer – gefactureerd hebben zonder tegenprestaties, maar Vande Lanotte zegt dat ook dat niet klopt, in werkelijkheid was er sprake van wederzijdse dienstverlening en tegenover de facturen van AWV staan facturen van LGU van net dezelfde grootte.

De bewindvoerster stelt dat de betwiste factuur werd opgemaakt omdat Wannawork in geldnood zat. Dat is onwaar, gelooft Vande Lanotte, want er zou dus even veel betaald zijn als ontvangen. Wannawork zou zelfs 26.709 euro plus btw te goed hebben van LGU.

Voor 2,5 miljoen euro vastgoed

Een andere passage gaat over het vastgoed van Sihame El Kaouakibi. In een aantal media werd gesteld dat zij vastgoed ter waarde van 2,5 miljoen euro zou bezitten. Wel, zegt Vande Lanotte: dat geld is voor 82 procent geleend.

Het geld voor het privévastgoed van Sihame El Kaouakibi - waarde: 2,5 miljoen - is voor 82 procent geleend, en komt volgens Vande Lanotte dus niet van subsidies

Hij geeft het voorbeeld van het huis in Edegem. Dat is voor de helft eigendom van Sihame El Kaouakibi en voor de helft van haar partner Erika Xuan Nguyen. Zij brachten elk 50.000 euro eigen kapitaal in en leenden de rest.

De bouwgrond waarop het huis staat – dat verhuurd wordt als vakantiewoning – werd al in 2016 gekocht door El Kaouakibi. Ze financierde dat met geld dat vrijkwam door het stopzetten van een van haar bedrijven en leende de rest. Op een moment, zegt Vande Lanotte, dat er nog geen opdrachten waren vanuit de vzw aan haar bedrijf. 

Volgens hem is van het totaal van 2,5 miljoen aan vastgoed voor 1,1 miljoen eigendom van Sihame El Kaouakibi, waarvan 750.000 euro is geleend met erg risicovolle formules.

Overigens zegt Vande Lanotte ook dat het niet klopt dat Sihame El Kaouakibi 100.000 euro loon per jaar kreeg bij LGU. Misschien wel bruto, met optelling van alle werkgeversbijdragen, maar netto hield ze daar 3.300 euro per maand aan over, aangevuld met 1.500 euro netto vanuit A Woman’s View. “Nog altijd een mooi loon”.

Daar is de keuken weer

Maar tegelijkertijd is er dus ook zo’n 93.000 euro aan dubieuze facturen die Vande Lanotte overhoudt. En die gaan vooral over de bruikleenovereenkomst. Zeg maar: de roemruchte keuken of meubels die door LGU betaald zijn maar gebruikt werden bij privébedrijf Point Urbain in het JJ House, het vroegere Jacob Jordaenshuis.

Vande Lanotte lijst een aantal tegenstrijdige stellingen op, samengevat: een groep die zegt dat er gesjoemeld werd met de keuken, een andere groep die zegt dat dat niet waar is. Vande Lanotte daarover: “Geen van deze stellingen kan ik op vandaag definitief als juist of onjuist catalogeren.”

Volgens hem is er ook geen bewijs dat er een aantal facturen vervalst zijn om te verhullen dat de aangekochte goederen niet voor LGU maar voor JJ House bestemd waren. Er is ook geen bewijs dat het niet gebeurde. Dat roept terechte vragen op, zegt Vande Lanotte.

“Maar ook de antwoorden moeten ernstig genomen worden. Het niet vermelden van een leveringsadres of het verwijderen van een verkeerd btw-nummer zijn op zich geen strafbare feiten. Om ze als aanwijzingen van fraude aan te duiden moet duidelijk zijn wie de auteur is van de aanpassingen en wat de bedoeling was. Vandaag is dat niet duidelijk, maar hopelijk wordt het dat zo snel mogelijk wel. Zodat de waarheid boven komt."

Karaktermoord

Volgens Vande Lanotte is het klimaat ondertussen zo verhit, en is er met gerichte medialekken een karaktermoord gepleegd. Volgens hem is er een beschadigingsoperatie aan de gang. “Iemand wordt beschuldigd, wordt publiek onthoofd en nadien wordt de schuld onderzocht.” Hij spreekt over een “digitale lynchpartij” en denkt dat een eerlijk proces daardoor erg moeilijk geworden is. Zelfs onmogelijk.

Bekijk hier politiek journalist Pieterjan De Smedt in "Terzake" over Vande Lanotte en de zaak-El Kaouakibi:

Videospeler inladen...

Bekijk hier justitie-experte Caroline Van den Berghe in "Terzake" over de juridische kant van de zaak:

Videospeler inladen...

Meest gelezen