Videospeler inladen...

Met hoeveel zullen we een terrasje mogen doen en tot hoe laat? Het Overlegcomité moet straks deze knopen doorhakken

Om 15 uur vanmiddag komt het Overlegcomité van alle regeringen van ons land opnieuw bijeen om de coronamaatregelen te bespreken. Het is niet de bedoeling om nieuwe maatregelen of versoepelingen goed te keuren, liet premier Alexander De Croo (Open VLD) gisteren al verstaan in de Kamer. Het zal vooral gaan over de concrete toepassing van al afgesproken versoepelingen, zoals de heropening van de terrassen. 

Een terrasje doen, ja. Maar hoe?

Op 8 mei kunnen de terrassen van de cafés en restaurants - als alles goed gaat - opnieuw opengaan. Dat besliste het Overlegcomité vorige week al. Een versoepeling waar veel mensen naar uitkijken. Maar op welke manier die heropening moet gebeuren, daar is nog geen beslissing over gevallen. Bovendien stellen sommigen zich de vraag of de versoepeling überhaupt zal kunnen doorgaan, nu de coronacijfers niet snel genoeg dalen en de bezetting op de intensieve zorg hoog blijft. 

Wat dat laatste betreft, lijkt er binnen de politieke wereld weinig twijfel te bestaan over het feit dat 8 mei wel degelijk de datum wordt waarop de terrassen van de horeca opnieuw zullen mogen openen, zeker nu het doel van 70 procent (met een eerste prik) gevaccineerde 65-plussers al gehaald is.

De knopen die het Overlegcomité straks moet doorhakken, zijn in de eerste plaats de modaliteiten waarop de terrassen zullen mogen openen. Het dragen van een mondmasker bij verplaatsingen en afstand tussen de tafels lijkt evident. De discussie op het Overlegcomité zal vooral gaan over met hoeveel we aan een tafel mogen zitten. En tot hoe laat?

Wat betreft het verplichte sluitingsuur zullen de politici een compromis moeten vinden tussen wat de horeca wil en waarrond sommige politici de druk al hebben opgevoerd (zo laat mogelijk) en wat de experts liever zien (een vroeger uur. Want hoe later, hoe groter de kans op onvoorzichtig gedrag). Voorstellen circuleren tussen 20 en 23 uur. De kans is reëel dat als compromis de terrassen openblijven tot 22 uur ’s avonds.

Wellicht zullen er 6 mensen aan een tafeltje mogen zitten, al hoor je ook het cijfer 4. Het wordt mogelijk een duidelijk cijfer zónder bijkomende verplichtingen zoals binnen je bubbel of met je knuffelcontacten. De toppolitici beseffen dat dat laatste toch maar moeilijk te controleren is. Al blijft dat wel het advies van de Gems, de expertengroep die de overheid adviseert over de coronamaatregelen. De experten pleiten namelijk voor een maximum van 4 mensen aan een terrastafel en die moeten allen in dezelfde bubbel zitten (hetzelfde gezin of knuffelcontact).

Bekijk hier de toelichting door onze verslaggever ter plaatse Bart Verhulst: (lees eronder verder)

Videospeler inladen...

Verwacht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen van het Overlegcomité. Het zal gaan over hoe we de activiteiten buiten, die voorzien zouden zijn vanaf 8 mei, organiseren

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Perspectief voor cultuur en evenementen

Op het Overlegcomité zullen de ministers ook praten over de cultuur- en evenementensector. Op het overleg vorige week werd al aangekondigd dat er vanaf 26 april ruimte moet komen om testevenementen te organiseren. Er zouden er de komende weken zo'n 30 komen en het is de bedoeling dat het om een gevarieerd soort evenementen gaat (denk aan podiumactiviteiten of sportmanifestaties).  

Over hoe die concreet moeten worden georganiseerd, zullen de regeringen vandaag normaal gezien beslissen. Er ligt een protocol op tafel waarin staat welke coronamaatregelen er zullen moeten worden nageleefd, hoe de deelnemers zullen worden getest en hoe de luchtkwaliteit zal worden gegarandeerd. Ook welke overheden bevoegd zullen zijn om hun goedkeuring te geven, moet worden bekeken.

Voor een echte (gedeeltelijke) heropstart van de evenementensector ligt ook een plan klaar. Een plan dat de sector zelf heeft opgesteld en waar minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) gisteren in het Vlaams Parlement duidelijk zijn steun voor uitsprak. Hij zit straks ook mee aan tafel van het Overlegcomité.

Concreet zou de sector in mei al opnieuw evenementen willen organiseren met maximaal 100 personen indoor en 200 outdoor, altijd op een coronaveilige manier. Daarna zouden de evenementen systematisch uitgebreid worden in verhouding met de vaccinatiegraad van de  bevolking. Eens alle 65+ers twee keer geprikt zijn, zou bijvoorbeeld publiek indoor toegelaten worden tot 400 en outdoor tot 800.  Vanaf 1 september zouden uiteindelijk alle beperkingen opgeheven worden.

De sector hoopt van het Overlegcomité groen licht te krijgen voor zijn totale plan. Al valt in de aanloop naar het overleg in politieke kringen alvast te horen dat een heropstart reeds in mei wellicht problematisch wordt, zeker als de situatie op de intensieve zorg niet vlug verbetert. Wat dat betreft, adviseert de Gems om de op het vorig Overlegcomité in het vooruitzicht gestelde versoepelingen in mei pas te laten ingaan als het aantal mensen op intensieve zorg onder de 500 ligt.

Zomerkampen?

De jeugdsector hoopt vandaag ook al op meer duidelijkheid, in het bijzonder over de zomerkampen. Jeugdorganisaties zouden stilaan willen beginnen met de voorbereidingen en zouden graag weten welke voorwaarden er zullen gelden. De gemeenschapsministers van Jeugd hebben een voorstel klaar en hopen naar eigen zeggen op een snelle beslissing. Maar het is hoegenaamd niet zeker dat dit op het Overlegcomité van vandaag al zal worden besproken. 

Meest gelezen