Red Limburg doet ultieme oproep aan Vlaamse regering om regiovorming in Limburg te voorkomen

Mogelijk neemt de Vlaamse regering morgen een beslissing over de indeling van Limburg in drie referentieregio's. Het zijn regio's waarbinnen gemeenten in de toekomst moeten gaan samenwerken. In Limburg bestaat daar veel verzet tegen, zowel een meerderheid van de burgemeesters als een heleboel middenveldorganisaties willen Limburg behouden als één samenwerkende regio. 'Red Limburg' doet daarom een ultieme oproep aan de Vlaamse regering om af te zien van de plannen.

Oorspronkelijk mocht Limburg van Vlaanderen - in tegenstelling tot de andere provincies - als één samenwerkende regio behouden blijven. Maar toen de Vlaamse regering dat plan opgaf en toch een voorstel vroeg om binnen de provincie referentieregio's uit te tekenen, ontstond massaal protest. 

36 van de 42 burgemeesters toonden zich een tegenstander van het organiseren van de nieuwe regio's. 66 Limburgse organisaties en instellingen uit alle sectoren onderschreven een platformtekst. Bijna 4.000 individuele burgers hebben hen daarin gevolgd op de website redlimburg.be.

Bijna volgens hulpverleningszones

Gouverneur Jos Lantmeeters heeft ondertussen in opdracht van de Vlaamse regering een ontwerp uitgewerkt dat de Limburgse gemeenten in drie regio's indeelt. In grote lijnen komen die overeen met de bestaande hulpverleningszones, alleen worden Beringen en Tessenderlo van Zuid-West Limburg overgeheveld naar Noord-Limburg en Bree van Noord- naar Oost-Limburg. Ook binnen gemeenteraden rijst daartegen verzet.

Ultieme oproep

In een ultieme mail aan de Vlaamse regering wijst Red Limburg op de eensgezindheid. "Werkgevers en werknemers, universiteit en hogeschool, GGZ en CAW, allen staan op één rij, en in het hele middenveld hebben we niet één stem gehoord die afweek van het unisono klinkende verhaal."

"In een moderne democratie worden politieke beslissingen in overleg genomen. Zeker bij het hervormen van de bovenlokale structuren moet men ruimte geven voor opbouwprocessen van onderop en de eigenheid van het werkterrein laten doorwegen, om zo te vermijden dat er over de hoofden heen top-down ongepaste beslissingen worden genomen. We rekenen er bijgevolg op dat u de levende structuur van Limburg redt van de abstracte pennetrekken van de tekentafel, en Limburg als één referentieregio blijft behouden", aldus Carien Neven van Beweging. Net die de tekst namens Red Limburg aan alle leden van de Vlaamse regering heeft bezorgd.

Meest gelezen