Vilvoorde wil gaan vaccineren in buitenwijken: "Zodat ook minderheidsgroepen gevaccineerd geraken"

De stad Vilvoorde vraagt aan de Vlaamse overheid om ook lokale vaccinatiecentra te kunnen opstarten. Door op wijkniveau te vaccineren kan je de drempel verlagen en bepaalde doelgroepen makkelijker bereiken waar de vaccinatiebereidheid lager ligt.

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) heeft het gevoel dat inwoners van sommige buitenwijken die zich nu kunnen laten vaccineren in het vaccinatiecentrum van Vilvoorde-Machelen minder geneigd zijn om dat te doen. Daarom wil hij ook gaan vaccineren op lokaal niveau. "In enkele buitenwijken, zoals Diegem en Koningslo, wonen veel mensen die geen Nederlands begrijpen", vertelt Hans Bonte. "Er wonen ook mensen die niet vertrouwd zijn met onze medische cultuur of voor wie het grote vaccinatiecentrum te ver ligt. Om die minderheidsgroepen te kunnen bereiken, zou het goed zijn om te vaccineren op wijkniveau."

Mobiele teams

"We weten nog niet exact in welke buurten de vaccinatiebereidheid laag is en in welke wijken het beter loopt", zegt de burgemeester. "En we moeten ook nog bekijken op welke manier we vaccinaties op lokaal niveau kunnen organiseren. We zouden dat kunnen doen via de huisartsen. Maar dat kan ook met de mobiele vaccinatieteams die nu al op pad gaan naar woonzorgcentra bijvoorbeeld. Die mobiele teams zouden ook naar de buurtdienst of het cultuurcentrum in een kwetsbare wijk kunnen rijden om daar te vaccineren."

Meest gelezen