Activist Marc Van Damme en de gemeente Glabbeek liggen al jaren op ramkoers.
Radio 2 - Het Journaal

Buurtwegenactivist krijgt schadevergoeding van rechtbank, maar wil minnelijke schikking met Glabbeek

De rechtbank van Leuven heeft geoordeeld dat de gemeente Glabbeek een schadevergoeding moet betalen voor het niet openstellen van verschillende trage wegen. Voetwegenactivist Marc Van Damme stelt voor dat Glabbeek een minnelijke schikking betaalt. Burgemeester Reekmans (Dorpspartij) noemt het voorstel "pure chantage en afpersing".

Activist Marc Van Damme voert al jaren actie voor het openstellen van de zogenoemde trage wegen of buurtwegen. Dat zijn openbare wandelpaden die beschreven staan in de Atlassen der Buurtwegen uit de jaren 1840. Na al die jaren liggen honderden van die buurtwegen er ongebruikt en soms zelfs onzichtbaar bij. Soms loopt een trage weg intussen door gebouwen of bouwgronden, maar op papier bestaan ze vaak nog. 

Van Damme trok de afgelopen jaren al tegen verschillende gemeentebesturen naar de rechter om ze te verplichten hun buurtwegen te onderhouden en toegankelijk te maken. Vaak met succes. Begin 2020 betaalde de stad Aarschot nog een minnelijke schikking van 1,65 miljoen euro aan Van Damme om de procedures tegen de stad stop te zetten en verdere dwangsommen van de rechtbank te vermijden.

Trage dossiers

Ook met het gemeentebestuur van Glabbeek ligt Van Damme al jaren in de clinch. Ze kwamen in 2017 overeen dat de gemeente ieder jaar minstens vijf buurtwegendossiers zou behandelen. Het gemeentebestuur beslist dan wat er met de weg in kwestie moet gebeuren. Soms wordt ervoor gekozen om de weg open te stellen, maar een andere optie is om ze af te schaffen of te verleggen. 

Gemeentebesturen die zich niet aan de afspraken houden, kregen in het verleden al dwangsommen opgelegd door de rechtbank. Marc Van Damme trok onlangs ook naar de rechter tegen de gemeente Glabbeek. Volgens hem werden de dossiers van 2019 over de trage wegen niet op tijd behandeld. De rechter sprak gisteren een tussenvonnis uit en oordeelde dat de gemeente Glabbeek een schadevergoeding verschuldigd is. De rechtbank vraagt nu bijkomende informatie van de gemeente en Marc Van Damme om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Minnelijke schikking

Toch kreeg burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek gisteren meteen een voorstel tot minnelijke schikking van Van Damme in zijn mailbox. "In zijn e-mail zegt hij dat het verder oplopen van schade-eisen onmiddellijk kan stopgezet worden in ruil voor onmiddellijke betaling. Dit is pure chantage en afpersing. Zijn e-mail zegt eigenlijk alles: het gaat de man niet over trage wegen, maar over geld", haalt Reekmans scherp uit. De rechter in Leuven oordeelde echter in het voordeel van Van Damme, wat de schadevergoeding betreft. Enkel de hoogte van die vergoeding moet nog worden bepaald. Met de vraag van Van Damme om bijkomende dwangsommen op te leggen, ging de rechtbank niet akkoord. "Blijkbaar is geld storten op zijn persoonlijke bankrekening ineens voldoende om miraculeus het probleem van verdwenen trage wegen definitief te kunnen oplossen", houdt Reekmans vol.

Maar in de e-mail vraagt Van Damme wel degelijk ook "afspraken over betere prestaties in de toekomst" in verband met de voetwegen als voorwaarde voor de minnelijke schikking. Toch gaat de gemeente Glabbeek bekijken of ze nu een strafklacht tegen Van Damme kan indienen.

In een eerste versie van dit artikel stond ten onrechte dat Marc Van Damme volgens de rechtbank geen recht heeft op een schadevergoeding voor de dossiers uit 2019. De rechtbank oordeelde dat hij wel degelijk recht heeft op een schadevergoeding, maar vraagt bijkomende informatie om de hoogte van die vergoeding te bepalen. Wel ging de rechter niet in op Van Dammes verzoek voor een bijkomende dwangsom.

Meest gelezen