AFP or licensors

Zwarte en Aziatische soldaten die voor het Britse Rijk vochten in de twee wereldoorlogen niet waardig herdacht

Minstens 116.000 tot mogelijk 350.000 zwarte en Aziatische soldaten die sneuvelden in het Britse leger, hebben geen behoorlijk graf gekregen en dat wegens racisme. Dat toont een onderzoek van de Britse Commissie voor Oorlogsgraven aan. De huidige Britse regering heeft zich daar nu openlijk voor verontschuldigd.

Het onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd, bracht aan het licht dat minstens 116.000, maar mogelijk tot 350.000 gesneuvelde militairen, voornamelijk afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten, niet herdacht worden bij naam of zelfs helemaal niet. Nog eens 45.000 tot 54.000 niet-blanke gesneuvelden worden niet op zelfde manier herdacht als hun blanke collega's. 

Het onderzoek maakte ook duidelijk dat diepgaand racisme aan de basis lag van deze ongelijkheid. Soldaten afkomstig uit andere landen van het Gemenebest werden anders behandeld dan blanke Britten. Het onderzoek stootte ook op tal van racistische uitspraken in dit verband. Zo wordt er een gouverneur uit de jaren twintig geciteerd die zei dat "de doorsnee inheemse bewoner geen waarde hecht aan een grafsteen".

De doorsnee inheemse bewoner hecht geen waarde aan een grafsteen

Britse gouverneur in de jaren 20

Dat deze ongelijkheid bestond, was al langer bekend. Maar dit onderzoek heeft de onwaarschijnlijke omvang van het probleem aangetoond.  De Britse Commissie voor Oorlogsgraven van het Gemenebest verontschuldigt zich nu dat het zolang heeft geduurd voor deze ongelijkheid werd erkend. Minister van Defensie, Ben Wallace, heeft vanmiddag in het Britse Lagerhuis zijn verontschuldigingen aangeboden in naam van de regering en de Commissie voor Oorlogsgraven. 

De commissie gaat er nu werk van maken om dit recht te zetten.  Er zullen nieuwe monumenten komen en gesneuvelde Aziatische en zwarte soldaten zullen een eigen grafsteen met hun naam op krijgen zoals ook blanke gesneuvelden dat kregen. De commissie zal hiervoor ook samenwerken met de landen waarvan deze mensen afkomstig waren.

Meest gelezen