Maritiem Instituut Mercator

Nieuw: Mercatorschool in Oostende biedt Zeevaartopleiding aan

De Maritieme school Mercator in Oostende gaat vanaf september een opleiding Zeevaart organiseren voor jongeren uit het arbeidsgericht onderwijs, het vroegere BSO.

Maritieme School Mercator is de eerste school in België die de opleiding Zeevaart aanbiedt. De school heeft nu al een middelbare opleiding Visserij in het arbeidsgericht onderwijs. Maar de visserij is een harde stiel, waar niet alle leerlingen tegen opgewassen zijn. Na hun opleiding kunnen de leerlingen ook niet terecht op andere schepen, want daar geldt hun diploma niet. Met het diploma van de nieuwe opleiding zou dat wél kunnen. 

Vraag naar geschoold personeel

De bedoeling is dat de leerlingen zowel op vissersschepen als op transportschepen of baggerschepen stage lopen, zodat ze in alle sectoren aan de slag kunnen, zowel op het dek als aan de motoren. Directeur Annick Dewaele: "Tot nu toe was er een tweede graad Visserij in de school, maar niet iedereen is opgewassen tegen deze harde stiel. In die richting kwamen ook leerlingen terecht waarvoor de TSO-opleiding Dek en Motoren te zwaar was. Bovendien is er een grote vraag vanuit de maritieme sector en de koopvaardij naar geschool personeel."

In totaal lopen zo'n 130 leerlingen school aan het Maritiem Instituut Mercator.

 

Meest gelezen