Actieplan “overlast Diegem” heeft resultaat: 41 misdrijven vastgesteld

Na 13 weken loopt het actieplan tegen overlast in Diegem af. Na klachten van buurtbewoners over vandalisme, druggebruik en verkeersoverlast, ging de politie vaker patrouilleren en controleren. En dat actieplan werpt zijn vruchten af. 

Rond de jaarwisseling merkte de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) een stijging van het aantal klachten van overlast in Diegem. Het ging daarbij niet alleen om vandalisme, drugshandel en druggebruik, maar ook om verkeersoverlast zoals onaangepaste snelheid en foutparkeren. De klachten hadden een impact op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom besliste de politiezone VIMA om op 18 januari te starten met een actieplan met als doel toezicht houden en optreden tegen de overlast en zo het onveiligheidsgevoel te verminderen.

Meer blauw op straat

Concreet ging de politie extra patrouilleren en voerde ook regelmatig controles uit op snelheid en parkeeroverlast. Van 18 januari 2021 tot en met 18 april 2021 werd gedurende 691 uren extra gepatrouilleerd in Diegem. De politie controleerde daarbij 66 voertuigen en 206 personen. Bij deze controles werden 41 misdrijven vastgesteld. In de meeste gevallen ging het om druggerelateerde misdrijven en inbreuken op de coronamaatregelen. Op 10 februari werden drie jongeren op heterdaad betrapt toen ze een brievenbus in brand staken. Dat gebeurde na een telefoon van een alerte inwoner.

Het team verkeer van de politiezone VIMA organiseerde 32 snelheidscontroles in Diegem en betrapte daarbij maar liefst 869 bestuurders op te snel rijden in de dorpskern. Daarnaast werden 1054 andere verkeersovertredingen vastgesteld, zoals foutparkeren, asociaal rijgedrag en gebruik van de GSM achter het stuur. 

Politiepatrouilles blijven

In het kader van het actieplan werd ook actief opgeroepen aan de leden van het Buurtinformatienetwerk (BIN) van Diegem om verdachte handelingen te melden aan de politie. Daardoor kan de politie snel en gepast reageren op verdachte situaties. Toch stelt de politiezone vast dat er nog steeds een zekere mate van terughoudendheid bestaat voor het melden van verdachte handelingen bij de politie. 

Of het actieplan ook een blijvende impact heeft gehad op de overlast zal pas binnen enkele weken duidelijk worden, maar het staat wel vast dat de verhoogde aanwezigheid in het straatbeeld in goede aarde is gevallen bij de inwoners. De politiezone VIMA wil dan ook onderstrepen dat de aanwezigheid van politiepatrouilles in Diegem niet volledig weg zal vallen.

Meest gelezen