Antwerpse oppositie haalt uit naar stadsbestuur over Let's Go Urban, De Wever: "Slachtoffer en inbreker niet omwisselen"

De Antwerpse oppositie heeft gisterenavond zwaar uitgehaald naar het Antwerpse stadsbestuur in het debat rond (de subsidies aan) de vzw Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) blijft benadrukken dat het om een collectieve verantwoordelijkheid gaat en dat er vanuit de stad nooit kwaadwilligheid mee gemoeid was. "Je moet de rol van slachtoffer en inbreker niet omwisselen."

De Wever heeft vanavond ruim de tijd genomen om op alle vragen van vooral de oppositie te antwoorden en voegde er een omstandig chronologisch overzicht van de relatie tussen stad en LGU aan toe. "Het heeft er alle schijn van dat we zijn opgelicht", herhaalde hij, al benadrukte hij wel dat een rechter daarover nog uitspraak zal moeten doen. Insinuaties dat er betrokkenheid of kwade wil zou zijn geweest bij het stadsbestuur, wees hij resoluut af. "Dat zou naar boven gekomen zijn in de audit, want daar is men forensisch te werk gegaan, tot het uitlezen van mailboxen toe", aldus De Wever.

Lees verder onder deze video uit "Journaal Laat."

Videospeler inladen...

Wel moeten er volgens De Wever lessen worden getrokken uit wat is gebeurd. "Bouwheerschap door derden is vaak goedkoper, sneller en efficiënter en er is juridisch niets mis mee, maar het laat ruimte voor misbruik van vertrouwen", stelt hij. "We gaan dat in de toekomst goed moeten dichtspijkeren."

Dat Let's Go Urban zo vlot zo veel subsidies verkreeg, valt volgens De Wever te verklaren door het succes van het project en de aanwezigheid van topmensen uit het bedrijfsleven en politieke leven. "Het project was schitterend en werd door iedereen gewaardeerd", zegt hij. "Er was ook een heel geloofwaardige governance. We hadden vertrouwen in een groep mensen, niet in één persoon."

De Wever ontkent wel formeel dat hij persoonlijk gevolg heeft gegeven aan de brief die El Kaouakibi hem schreef met de vraag om extra middelen. "Dergelijke vragen worden altijd aan het einde van het jaar door het college afgewogen", zegt hij. "Dat er geen collegebesluit over is, is perfect normaal. Het is aan de gemeenteraad om aanpassingen aan de meerjarenbegroting te beoordelen."

Oppositie

De oppositie stelde zich niet tevreden met de uitleg van de burgemeester. "Het stadsbestuur staat hier met de billen bloot", vindt CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri. "Dit is niet zomaar een systeemfout. Sommige ambtenaren waren blijkbaar te weinig kritisch, maar het is wel de verantwoordelijkheid van de bevoegde schepen." 

Het is de gemeenteraad die is opgelicht en niet het stadsbestuur

Vlaams Belang

Vlaams Belang vraagt het ontslag van schepenen Nabilla Ait Daoud (toen bevoegd voor jeugd) en Koen Kennis (financiën) wél. "Het is de gemeenteraad die is opgelicht en niet het stadsbestuur: het stadsbestuur, en met name de schepenen die instonden voor het verstrekken en controleren van de subsidies voor El Kaouakibi, heeft zich gewillig laten oplichten", vindt VB-fractieleider Sam Van Rooy. Zijn oproep om te stoppen met het subsidiëren van de "diversiteits- en integratie-industrie" kreeg echter geen steun van de andere partijen.

CD&V vraagt niet expliciet het ontslag van Ait Daoud. "Ik vraag haar wel om in de spiegel te kijken en zich af te vragen of ze in de fout is gegaan en nog kan functioneren", zei Lanjri. "In haar plaats zou ik het wel weten."

Ik vraag Nabilla Ait Daoud om in de spiegel te kijken en zich af te vragen of ze in de fout is gegaan en nog kan functioneren

CD&V

Immade Annouri (Groen) betreurde dat De Wever "geen mea culpa" sloeg en had het met een knipoog naar het bestuursakkoord over "de grote verblinding" inzake de manier waarop de stad zich schijnbaar heeft laten inpalmen door Let's Go Urban. 

PVDA pikte het dan weer niet dat de gemeenteraad mee verantwoordelijk wordt gesteld. "1,2 miljoen euro werd weggemoffeld op pagina 105 in boek 3 van de budgetopmaak voor 2019", aldus PVDA-fractieleider Peter Mertens. "Er was ook geen controle op mogelijk. Wij hebben de voorbije jaren ook vier keer in commissie vragen gesteld over het vele geld dat naar Let's Go Urban ging en de output die daar tegenover stond, maar hebben daar nauwelijks antwoord op gekregen."

BEKIJK - In "Terzake" gingen oppositieleden Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Jos D'Haese (PVDA) in debat over de zaak-Sihame El Kaouakibi:

Videospeler inladen...

Meest gelezen