Dossier-El Kaouakibi: stad Antwerpen zet samenwerking met Let's Go Urban stop

De stad Antwerpen heeft beslist om de samenwerking met Let's Go Urban, het jongerendansproject van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi, stop te zetten. Het schepencollege wil geen geld meer geven aan het project, wat betekent dat de lonen niet meer betaald kunnen worden. De stad zal zich ook burgerlijke partij stellen in het strafrechtelijk onderzoek naar de vzw en oprichtster El Kaouakibi.

De audit van de stad Antwerpen vorige week was genadeloos voor Let's Go Urban: voor minstens 270.000 euro aan facturen voor de nieuwbouw en renovatie van het Urban Center - het gebouw van LGU - zou dubieus zijn, en misschien zelfs voor 350.000 euro. Ook de uitgave van 120.000 euro van de werkingssubsidies was onvoldoende gestaafd. De stad verstuurde een ingebrekestelling aan LGU en gaf de vzw een week de tijd om een antwoord te formuleren.

Dat antwoord ligt er nu. Een antwoord, voor de duidelijkheid, dat komt van voorlopig bewindvoerster Annemie Moens en (uiteraard) niet van Sihame El Kaouakibi. Het is Moens die op dit moment de zaken runt bij LGU: zij werd door de Antwerpse ondernemingsrechter aangesteld om er orde op zaken te stellen.

Antwerpen wil niet meer betalen

VRT NWS kon dat antwoord van Annemie Moens inkijken. Aan de ene kant zegt ze dat ze weinig toe te voegen heeft aan de beschuldigingen in de audit: die liggen helemaal in de lijn van wat ze zelf neerschreef in haar eigen verslag. Bij haar is sprake van in totaal voor 450.000 euro aan dubieuze facturen.

Moens klaagt in die brief weerom over het gebrek aan medewerking vanuit het kamp van Sihame El Kaouakibi: ze ontving enkel maar een vraag om uitstel van haar advocaten, geen inhoudelijke uitleg over de facturen zelf. Het argument dat El Kaouakibi geen toegang meer heeft tot de boekhoudkundige gegevens veegt ze van tafel. Die had ze wel, stelt Moens.

Ondertussen is er wel het rapport van Johan Vande Lanotte, de raadsman van Sihame El Kaouakibi, die het bedrag tot 93.000 euro probeert te herleiden, maar Moens zegt dat ze dat niet formeel ontvangen heeft, enkel via de pers.

Het belangrijkste element in de brief van Moens is het laatste stukje, waarin ze zegt dat ze de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 2021 - die allebei uitvoerig met het stadsbestuur besproken zijn - aan de stadsdiensten heeft overgemaakt.

Moens vraagt om op basis daarvan zo snel mogelijk geld ter beschikking te stellen, of "eventueel een gedeelte ervan, om de verdere werking van de vzw in stand te houden." Aan het einde van deze maand is er namelijk geen geld meer om de lonen van de medewerkers te betalen.

De laatste communicatie met het stadsbestuur dateert ondertussen al van 18 maart, en daarna kwamen er geen extra vragen meer van de stadsdiensten.

Samenwerken wordt heel moeilijk

Maar goed een maand later zijn er blijkbaar wel nog opmerkingen over die jaarrekening en de begroting voor 2021.  Want, zo is te horen binnen het stadsbestuur, in die begroting is sprake van externe kosten, en de angst leeft dat er opnieuw subsidiegeld dat voor LGU bestemd is bij andere bedrijven terecht komt.

Zoals verwacht werd, heeft het schepencollege vandaag dus beslist om de subsidiëring stop te zetten en dat zal ze vanavond normaal gezien ook zo mededelen aan de gemeenteraad. In kringen rondom de burgemeester was al te horen dat een verdere samenwerking met LGU in zijn huidige vorm, na alles wat gebeurd is, heel moeilijk wordt.

"Het college heeft beslist de huidige afsprakennota’s met onmiddellijke ingang te beëindigen, de erkenning van LGU Academy vzw als professionele jeugdwerkpartner in te trekken en de concessie met de vereniging van rechtswege te beëindigen", klinkt het in een persmededeling.

De vraag is: wat nu? Houdt LGU - een werking waar vriend en vijand eigenlijk vol lof over is - dan op te bestaan?

De vraag is dan natuurlijk: wat nu? Houdt LGU - een werking waar vriend en vijand eigenlijk vol lof over is - dan op te bestaan? Niet noodzakelijk. Er kan een nieuwe vzw gelanceerd worden, met een nieuwe naam (want die is eigendom van Sihame El Kaouakibi) en met nieuwe mensen. Want voor de duidelijkheid: de stad wil wel degelijk het project verder zetten in één of andere vorm.

Maar hoe moet dat op de korte termijn? Er moet namelijk een procedure gevolgd worden. Er moet een oproep komen aan de Antwerpse vzw's om een vernieuwd maar soortgelijk dansproject in de steigers te zetten. En dat neemt tijd in beslag, er zijn al snel enkele maanden verstreken eens dat in orde is. Is de organisatie dan nog wel levensvatbaar? De facto kan deze aanpak het einde van de werking betekenen, al hoèft dat natuurlijk niet per se zo te zijn.

Wat met voorlopig bewindvoerster?

De timing van de beslissing van de stad is hoe dan ook opvallend. Morgen wordt in de ondernemingrechtbank van Tongeren beslist over het verdere lot van bewindvoerster Annemie Moens.

Zoals bekend willen de advocaten van Sihame El Kaouakibi haar weg. De advocaten van de raad van bestuur - die de hele procedure opstartten omdat ze vonden dat El Kaouakibi niet transparant was over de boekhouding - willen dat Moens nog zes maanden aanblijft.

Maar wat gebeurt er als Moens verdwijnt bij LGU? Dat is voorlopig nog onduidelijk. Wie moet dan op de korte termijn de werking leiden? En als ze wel blijft, met welk mandaat en bevoegdheid is dat dan? Een optie is dat ze een andere opdracht kijkt: nagaan of LGU nog levensvatbaar is. Als dat niet het geval is, rest weinig meer dan een faillissement van de huidige vzw.

Woelige gemeenteraad

Het wordt vanavond dan misschien wel een virtuele gemeenteraad in Antwerpen, maar ze zal er niet minder woelig om verlopen. Want een van de vragen die natuurlijk ook gesteld gaat worden is die naar de politieke verantwoordelijkheid. Wie ging in de fout?

De audit van de stad Antwerpen wees op de eerste plaats naar de ambtenarij, die de besteding van de subsidies niet voldoende zou gecontroleerd hebben. Over politieke verantwoordelijkheid repten de auteurs met geen woord.

Gevraagd naar een reactie zei Bart De Wever wel dat er sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid: van het college van burgemeester en schepen, van de Antwerpse gemeenteraad, maar ook van andere bevoegdheidsniveaus en van de ondernemers die geld pompten in Let’s Go Urban maar lieten betijen.

Videospeler inladen...

De Wever zelf betrokken?

De krant De Standaard neemt Bart De Wever zelf in het vizier. Gesuggereerd wordt dat De Wever zelf voor een budgetverhoging van 1,2 miljoen euro zorgde na een brief van Sihame El Kaouakibi aan hemzelf. Ze schreef die brief op aanraden van toenmalig schepen van jeugd Nabilla Ai Daoud. Enkele maanden later wordt zonder een apart collegebesluit de meerjarenbegroting van de stad aangepast, en kwam er meer geld vrij voor de nieuwbouw van LGU op het Antwerpse Kiel.

Het verhaal is op zich niet nieuw. De beschuldiging borduurt verder op een passage uit de audit van de stad Antwerpen over die brief van juni 2018. Daarin staat dat die brief er was, en dat het extra geld inderdaad overgemaakt werd. De vraag of Bart De Wever, die na het ontslag van schepen Rob Van de Velde de bevoegdheid stadsontwikkeling overnam,  daar ook zelf voor gezorgd heeft, is echter moeilijk te beantwoorden. Op de brief van El Kaouakibi heeft hij niet geantwoord, maar het geld kwam er wel.

De meeruitgave is zowel in een collegebesluit beslist als goedgekeurd op de gemeenteraad, in november 2018
kabinet van Bart De Wever

Op het Schoon Verdiep in het Antwerpse stadhuis wordt in elk geval gepikeerd gereageerd op de suggestie in de Standaard. “De inhoud is ambtelijk opgenomen (wat betekent dat ze aan de administratie is overgemaakt, nvdr) en de meeruitgave is zowel in een collegebesluit beslist als goedgekeurd op de gemeenteraad, in november 2018.”

Bekijk hieronder een reportage hierover uit "Het journaal."

Videospeler inladen...

Meest gelezen