Onderhandelingen over nieuw loonakkoord opnieuw vastgelopen: vakbonden en werkgevers wijzen naar elkaar

De onderhandelingen over een nieuw loonakkoord in de private sector zijn opnieuw vastgelopen. Dat zegt Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV aan onze redactie en bevestigt ook Danny Van Assche van zelfstandigenorganisatie Unizo. Belangrijk struikelblok is nu de discussie over de eenmalige premies voor werknemers in bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan.

"Op dit moment is het compleet geblokkeerd", zegt Ulens. "De onderhandelingen zitten muurvast", zegt ook Van Assche. Eerder waren de onderhandelingen over het loonakkoord al eens afgesprongen en werd er zelfs een actiedag georganiseerd door de vakbonden. Die vonden de maximale loonstijging van 0,4 procent bovenop de index, zoals ze door de regering was voorgesteld een aalmoes.

Intussen is er tussen de sociale partners wel een vergelijk gevonden voor een verdeling van de welvaartsenveloppe. Grofweg genomen betekent het dat gepensioneerden, zieken en werklozen die moeten rondkomen met een minimumuitkering er vanaf 1 juli minstens twee procent bijkrijgen. 

Meer premies

De regering heeft de sociale partners tijd gegeven tot 1 mei om een volledig akkoord te bereiken. Maar dat is er dus nog niet. "De standpunten liggen heel ver uit elkaar. Dan is het moeilijk om te blijven onderhandelen. Maar we zijn nog niet aan 1 mei. Op dit moment is er nog niet gesproken over nieuwe acties," zegt Ulens. 

De werkgevers willen de eenmalige premies voor werknemers die hard hebben gewerkt tijdens de coronacrisis beperken tot enkele bedrijven. Te weinig, te beperkt vinden de vakbonden. "We onderhandelen over een interprofessioneel akkoord. Dat betekent dat we die premies zeker per sector moeten kunnen afspreken, zodat er meer werknemers van genieten. Er zijn nu al bedrijven die hun werknemers belonen met een premie of extra verlofdagen. Dat moet dus uitgebreid worden. We verwachten daar een duidelijk signaal van de werkgevers", beweert Ulens.

"Voor ons is het belangrijk welke bedrijven dat zijn en hoeveel die zou bedragen", zegt Van Assche. "Bij de vakbonden is er geen bereidheid om deze criteria vast te leggen. Dan is het moeilijk om tot een akkoord te komen. Zij willen die criteria niet vastleggen, maar wij zijn niet bereid om een blanco cheque te tekenen."

Nog andere eisen

De vakbonden willen ook hogere minimumlonen. "Het zijn vaak de mensen met een minimumloon die tijdens de crisis bijzonder hard hebben gewerkt", zegt Ulens. "Bovendien moet er ook over een versoepeling van het SWT, het vroegere brugpensioen, kunnen gesproken worden. Onvermijdelijk zullen bedrijven die getroffen zijn door de crisis herstructureren. En als er werknemers als gevolg daarvan afvloeien, moet er ook over vervroegd vertrek en sociale plannen kunnen gesproken worden",  zegt Ulens.

"Er wordt over verschillende zaken gepraat", zegt Van Assche. "Het belangrijkste is dat er een akkoord kan komen binnen de krijtlijnen die de regering ons gegeven heeft. Daarnaast zijn er andere dossiers die kunnen besproken worden. Daar zijn verschillende dossiers bij. Wat ons betreft kan over alles gesproken worden, maar eerst moeten we het loonakkoord afronden. En zover zijn we nog niet."

De topvrouw van de socialistische vakbond ziet het voorlopig somber in. Maar helemaal geeft ze de moed niet op. "We hebben nog enkele dagen. Woensdag hebben we afgesproken om opnieuw samen te komen, nadat we onze leden hebben ingelicht." De deadline voor de onderhandelingen ligt in alle geval aan het eind van deze week. Unizo geeft alvast aan bereid te zijn opnieuw aan tafel te gaan zitten "als dat kan binnen de krijtlijnen afgesproken met de regering".

Meest gelezen