Foto: Wim Dirckx

Na grote brand natuurgebied Brecht, Natuurpunt: "Oorspronkelijke heidevegetatie herstellen om branden te voorkomen"

Natuurpunt wil dat de oorspronkelijke heidevegetatie in het natuurgebied Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel hersteld wordt. Bij de grote brand die afgelopen vrijdag uitbrak na schietoefeningen, brandde zo'n 570 hectare natuurgebied af. "Zulke grote branden zijn almaar vaker mogelijk omdat er veel meer gras, meer specifiek "pijpestro', groeit op de heide dan vroeger. Dat gras vat snel vuur in droge periodes", zegt Natuurpunt.  

Behalve een militair domein is het Groot Schietveld ook een waardevol natuurgebied van zo'n 1500 hectare. Oorspronkelijk bestond dat uit grote stukken zand met hier en daar een heidestruik maar op vele plaatsen heeft het pijpestro, een grassoort, de oorspronkelijke vegetatie overwoekerd. "Dat pijpestro wordt tot anderhalve meter hoog", verduidelijkt Peter Symens van Natuurpunt, "dat produceert elk jaar veel dood gras, hooi dus. Op sommige plaatsen ligt er tot 50 centimeter kurkdroog gras. Zeker in periodes van droogte heeft dat niet veel nodig om te ontbranden." 

Op sommige plaatsen ligt er tot 50 centimeter kurkdroog gras. In drogere periodes heeft dat niet veel nodig om te ontbranden

Peter Symens (Natuurpunt)

Natuurpunt vraagt de bevoegde ministers en overheidsdiensten om een herstelplan uit te werken voor het hele afgebrande gebied, zoals eerder al gebeurde na branden op de Kalmthoutse Heide en de Liereman. Het is volgens Natuurpunt een goed idee om het pijpestro uit te graven, open plekken te creëren of er dieren op te laten grazen zodat het niet te lang wordt. Op korte termijn pleit Natuurpunt voor een sperperiode van begin april tot eind september waarin er geen schietoefeningen mogen plaatsvinden.

Meest gelezen