Inreisverbod uit India, Zuid-Afrika en Brazilië verstrengd: lijst met uitzonderingen stevig ingeperkt

België heeft het inreisverbod uit India verstrengd. Een hele reeks uitzonderingen wordt nu ingeperkt. Daardoor zal het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn voor zorgverleners, studenten of seizoenarbeiders om naar ons land te reizen. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika en Brazilië. Het strengere inreisverbod treedt vanaf morgen in werking, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Vorige week raakte bekend dat 20 studenten verpleegkunde uit India die naar ons land waren gereisd om hier te studeren, besmet bleken met het coronavirus. De studenten bleken bovendien besmet te zijn met een nieuwe variant die in India rondgaat en daar bijzonder hard toeslaat.

Nochtans geldt er al lange tijd een inreisverbod uit India naar ons land. Maar daar was wel nog een ruime lijst van uitzonderingen aan verbonden. Die lijst wordt nu stevig ingeperkt, zo besliste het Overlegcomité vanochtend tijdens een elektronische vergadering. De aanpassingen worden vastgelegd in een ministerieel besluit dat morgenochtend gepubliceerd wordt en treedt dan onmiddellijk in werking. Op het einde van de maand wordt de verstrenging geherevalueerd.

"Gelet op de evolutie en de toch zeer grote besmettelijkheid van die variant - ondertussen zijn er nog gevallen vastgesteld - hebben we vandaag besloten om het reisverbod te verstrengen", duidt minister Verlinden in "Het journaal".

BEKIJK hier het gesprek met minister Verlinden in "Het journaal" en lees daarna verder:

Videospeler inladen...

Concreet betekent het verstrengde inreisverbod dat alle passagiersvervoer vanuit India per vlucht, trein, boot en bus verboden wordt, met inbegrip van het transitverkeer. België doorreizen op weg naar een andere land kan dus ook niet meer.

Enkel een zeer klein aantal essentiële verplaatsingen wordt nog toegelaten:

  •  professionele verplaatsingen van vervoerspersoneel en zeevarenden
  • verplaatsingen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie

Zij zullen enkel naar ons land kunnen reizen als ze een door hun werkgever uitgereikt attest en een attest uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen voorleggen 

Dat betekent dat studenten die hier een opleiding willen volgen, zoals de bovengenoemde studenten die besmet zijn, voorlopig niet meer naar ons land kunnen reizen. Ook professionele zorgverleners, seizoenarbeiders of mensen die familieleden willen opzoeken, zijn voorlopig niet meer welkom.

De verstrenging geldt niet alleen voor India, maar ook voor Brazilië en Zuid-Afrika.

Wie de Belgische nationaliteit heeft of de hoofdverblijfplaats in België heeft, kan wel nog vanuit India, Zuid-Afrika of Brazilië naar ons land terugkeren. Verplaatsingen naar deze landen worden wel sterk afgeraden.

Bekijk hier het verslag uit "Het journaal" (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Strengere quarantaineregels

Ook de test- en quarantaineregels worden verstrengd. Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of voor wie als inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden momenteel reeds voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

Aan de controle-instanties wordt gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan de controle van personen die uit de betrokken landen komen, zowel wat betreft de verplichting om een Passagier Localisatie Formulier in te vullen (zoals controles op luchthavens en grote stations) als het naleven van de verplichte testing en quarantaine.

We willen de curve niet opnieuw zien stijgen door het inbrengen van deze variant

Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V)

Dat de controle op het verstrengde inreisverbod niet gemakkelijk wordt, besteft Verlinden, maar de regel is voldoende duidelijk volgens haar. "Ik denk dat mensen ook begrijpen waarom we dit doen", klinkt het bij Verlinden. "We willen de curve niet opnieuw zien stijgen door het inbrengen van deze variant."

"België mag en kan niet wachten"

Afgelopen vrijdag werd her en der al geopperd om de lijst met uitzonderingen te verstrengen, maar toen werd dat nog wat afgewimpeld met het argument dat zoiets Europees geregeld moet worden. Een halve week later is de beslissing dan toch gevallen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die als een van de eersten voor een strenger inreisverbod pleitte, reageert tevreden. Ons land kon gewoon niet achterblijven, stelt Mahdi, zeker nu ook Duitsland en Nederland een soortgelijke verstrenging hebben ingevoerd of aangekondigd hebben dat te zullen doen. "België mag en kan niet wachten. Als het gaat over een gevaarlijke mutatie die blijkbaar ook veel meer jongeren en kinderen besmet, dan mag je niet wachten en moet je ingrijpen."

Mochten er nog meer varianten opduiken, dan moet de lijst met landen zelfs nog uitgebreid worden, stelt Mahdi.

Meest gelezen