Loonoverleg afgesprongen: waar gaat dat precies over? En wat betekent het voor mijn portemonnee?

Het loonoverleg tussen de sociale partners is nu definitief afgesprongen. Gisteren lieten enkele sociale partners al weten dat de onderhandelingen "muurvast zaten". De vakbonden trekken nu definitief de stekker eruit. Maar waarom doen ze dat? Waar gaat dat loonoverleg eigenlijk over? En vooral: hoe voel ik dat in mijn portemonnee? Vijf vragen en antwoorden.

De werkgeversorganisaties gaven vanmiddag in een persconferentie aan teleurgesteld te zijn over de houding van de vakbonden tijdens het loonoverleg de afgelopen dagen. "We hebben meer van de vakbonden vernomen via de kranten, dan aan de overlegtafel", aldus Pieter Timmermans van werkgeversorganisatie VBO. 

Het loonoverleg loopt al maanden ontzettend moeilijk, en is door de vakbonden nu stopgezet, tot grote teleurstelling van de werkgeversorganisaties. Maar waar gaat dat loonoverleg eigenlijk precies over? Ontdek het in onderstaande video:

Videospeler inladen...

Het is de zogeheten "groep van tien" die over het loonakkoord beslist. Het loonakkoord legt vast hoeveel werknemers in de privésector maximaal aan loon kunnen bijkrijgen, bovenop de indexering. Maar zullen de lonen nu eigenlijk echt gaan stijgen? En hoeveel dan? Ontdek het in de video hieronder:

Videospeler inladen...

Hoeveel je loon concreet zal stijgen hangt af van de discussie rond de overlegtafel, die nu dus helemaal in het slop zit. De indexering - de aanpassing aan de levensduurte - van zo'n 2,8 procent, krijg je sowieso. Daarbovenop kan je maximaal 0,4 procent krijgen, al kunnen er afspraken gemaakt worden over extra premies. Maar waar komt dat getal van 0,4 procent eigenlijk vandaan? Onderstaande video legt het uit:

Videospeler inladen...

De loonwet van 1996 legt op dat onze lonen gelijke tred moeten houden met de buurlanden, om onze economie concurrentieel te houden. Dat komt voor de komende twee jaar neer op een plafond van 0,4 procent bovenop de index. In 2017 werd de loonwet aangescherpt en werd het loonplafond ook bindend. En dat laatste, dat is een van de redenen waarom het overleg zo moeilijk gaat. Ontdek de details in de video:

Videospeler inladen...

De werkgeversorganisaties benadrukken verder te willen overleggen over eenmalige premies, maar alleen als de vakbonden binnen het wettelijk kader van een maximale loonsverhoging van 0,4 procent blijven. Ze verdenken de bonden ervan om alleen maar geïnteresseerd te zijn in de verdeling van de welvaartsenveloppe (over de uitkeringen). Die werd vorige week al goedgekeurd door de sociale partners.

Het overleg over de welvaartsenveloppe is dus wel gelukt, maar dat over de lonen niet. En dan rest de vraag: hoe moet het nu verder? Meer uitleg in de video:

Videospeler inladen...

De bal ligt (opnieuw) in het kamp van de regering. Die zal nu gaan praten met de sociale partners en mogelijk zelf de maximale loonstijging van 0,4 procent opleggen. Het is dan aan de sectoren om te bepalen wat de precieze loonstijging zal zijn (al zal dat in de praktijk vrijwel overal 0,4 procent worden). De vraag is wel waar de vakbonden nog wat extra's in de wacht kunnen slepen.

De regering zit - met een coalitie van socialisten en liberalen - in een moeilijk parket om het loonplafond eenzijdig op te leggen. De vraag is dan ook of de regering daarnaast iets zal beslissen over bijvoorbeeld premies of de verhoging van de minimumlonen (een van de dossiers die ook op de overlegtafel lagen).

Bekijk hier het verslag uit "Het journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen