Loonakkoord lijkt nu definitief afgesprongen, vakbonden: "Er wordt niet meer verder onderhandeld"

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers lijkt nu definitief op een sisser te zijn uitgedraaid. Gisteren lieten enkele sociale partners al weten dat het overleg "muurvast zat". De vakbonden trekken er nu definitief de stekker uit. Punt van discussie is onder andere de loonmarge van 0,4 procent en de toekenning van coronapremies.

Elke twee jaar komen de werkgevers en vakbonden samen om te bepalen met hoeveel procent de lonen in de privésector kunnen stijgen, bovenop de index. Volgens de loonwet werd het loonplafond alvast op 0,4 procent berekend en vastgelegd, dat is dus de marge waarbinnen de sociale partners konden onderhandelen. De vakbonden lieten eerder al verstaan dat ze van dat bindende getal afwillen. "0,4 procent is een aalmoes", klonk het toen.

Coronapremies

Gisterenavond lieten het ABVV en VBO verstaan dat de onderhandelingen muurvast zaten. Er lag een voorstel op tafel om in bedrijven die het wel goed gedaan hadden het afgelopen coronajaar een eenmalige premie toe te kennen. Maar er was hevige discussie over hoe hoog hij moest zijn, en in welke en hoeveel bedrijven hij toegekend zou worden. Maar ook over het minimumloon en over een versoepelde regeling van de eindeloopbaan lagen de standpunten mijlenver uit elkaar.

Het ABVV liet gisteren nog ruimte om woensdag opnieuw aan tafel te gaan. Maar het ACV trekt nu zijn conclusies en trekt definitief de stekker eruit, de andere vakbonden volgen daarin. Naar verwachting zal de regering nu het loonplafond van 0,4 procent zelf gaan opleggen. Hoeveel de loonstijging dan precies zal gaan bedragen, zal afhangen van het loonoverleg op niveau van de bedrijfssectoren (waar het overleg dan wordt verder gezet, al zal het in de praktijk wellicht overal op 0,4 worden vastgelegd). Het ACV - bij monde van voorzitter Marc Leemans - noemt de gedachte en rekenmodule achter die 0,4 procent "sjoemelsoftware", en wil af van dat systeem.

Herbeluister hier het gesprek met Marc Leemans in "De ochtend" van vanmorgen (en lees daaronder verder):

Het is niet uitgesloten dat er dan nieuwe stakingsacties volgen van de bonden om op sector- of bedrijfsniveau extra premies, buiten die loonmarge van 0,4 procent, in de wacht te slepen. In "De wereld vandaag" op Radio 1 noemt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij werkgeversorganisatie VBO, het stopzetten van de onderhandelingen een "koude douche".

Werkgevers teleurgesteld

In een persconferentie vanmiddag van de werkgeversorganisaties lieten ze al verstaan teleurgesteld te zijn. "We hebben vertrouwen gegeven om het loonoverleg los te koppelen van de welvaartsenveloppe over de uitkeringen. Die is goedgekeurd, en het lijkt het enige waarin de vakbonden geïnteresseerd in zijn (...) We willen praten over de toekenning van de coronapremies maar op een redelijke manier, dit zijn ongeziene tijden door de coronacrisis", liet Pieter Timmermans van werkgeversorganisatie VBO optekenen in een persconferentie. 

Herbeluister hier het gesprek met VBO-topman Pieter Timmermans in "De wereld vandaag" (en lees daaronder verder):

De werkgeversorganisaties willen nog wel verder praten, maar alleen binnen het wettelijk kader van die 0,4 procent. "Ik merk dat we meer van de vakbonden horen via de krant dan aan de overlegtafel (...) Nu is het aan de regering", aldus Timmermans. "Als die het plafond oplegt, dan pas kunnen we opnieuw gaan praten over andere dossiers zoals het minimumloon", klonk het. 

Meest gelezen