Naalden, neuswissers, mondmaskers... corona bracht ook meer afval met zich mee: wat gebeurt ermee?

De coronacrisis is niet alleen een medische en maatschappelijke uitdaging, de epidemie brengt ook extra afval met zich mee. Zo steeg het risicohoudend medisch afval met vijf procent, het niet-risicohoudend met drie procent. "We hebben een tandje bijgestoken om al dat afval vlot te kunnen verwerken", zegt woordvoerder Jan Verheyen van de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). 

Bij het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar vreesde OVAM meteen voor een toename van het medisch afval, zeker voor het risicohoudend afval. "We zijn toen meteen in overleg gegaan met de afvalsector, ziekenhuizen en virologen. We hebben toen richtlijnen uitgevaardigd om te kijken hoe we met die afvalstoffen konden omgaan", zegt OVAM-woordvoerder Verheyen.

Dat heeft vruchten afgeworpen, stelt Verheyen. De stijging van de hoeveelheid afval bleef al bij al beperkt, al was er wel een piek in het tweede en derde kwartaal vorig jaar. Gemiddeld was er vijf procent meer risicohoudend medisch afval (afvalstoffen die een infectierisico inhouden, zoals injectienaalden of vloeistoffen) en drie procent meer niet-risicohoudend afval (denk aan voedselresten of kranten van patiënten in ziekenhuizen). 

Bovendien kon alles vlot verwerkt worden. "Er is genoeg capaciteit gebleken. We hebben wel een tandje bijgestoken, in maart vorig jaar hebben we extra inspanningen gedaan. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er zeker geen tekort aan vaatjes zou zijn voor risicohoudend medisch afval. We hebben ook tijdelijk extra opslag vergund", aldus Jan Verheyen.

Ook voor het ophalen van het afval - denk maar aan de naalden in de vaccinatiecentra - werden de nodige regelingen getroffen, klinkt het. "In tegenstelling tot wat we in sommige andere landen lezen, komt er in Vlaanderen helemaal niets op stortplaatsen terecht", stelt Jan Verheyen van OVAM. "Het risicohoudend medisch afval wordt door één firma opgehaald in alle centra. Het niet-risicohoudend afval wordt selectief ingezameld door de steden en gemeenten, zij krijgen daar ook een vergoeding voor."

Verbrandingsovens

Het niet-risicohoudend medisch afval kan naar de gewone verbrandingsovens. "Het risicohoudend medisch afval moet naar een speciale verbrandingsoven om in alle veiligheid verwerkt te worden", legt Jan Verheyen uit. Ons land heeft één speciale verbrandingsoven voor medisch risicoafval; het afvalverwerkend bedrijf Indaver in Antwerpen werkt met zo'n draaitrommeloven.

Verbranden dus. "Er zijn ook opties die milieuvriendelijker zijn, maar niet voor alle medische afvalstoffen. Uiteraard kijken we naar wat gerecycleerd kan worden in de medische context. Er lopen heel wat projecten om bijvoorbeeld glas uit medisch afval te recupereren. Maar voor een aantal afvalstoffen is verbranding de enige mogelijkheid. Het is een afweging tussen milieu en gezondheid waarbij gezondheid primeert", zegt OVAM-woordvoerder Verheyen.

Verheyen wijst erop dat die afweging lof krijgt. "In het milieurapport van de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, red.) van vorige maand werd onze aanpak van het medisch afval - zeker in het kader van de covid-epidemie - naar voren geschoven als een goed voorbeeld."

Zelftests

Medisch afval komt voor het grootste deel uit ziekenhuizen en vaccinatiecentra. Maar wat met de zelftests die mensen zelf thuis kunnen uitvoeren? "Dat mag gewoon met het restafval mee, net zoals wegwerpmondmaskers of wegwerphandschoenen", aldus nog Jan Verheyen van de afvalstoffenmaatschappij.

Beluister het gesprek met OVAM-woordvoerder Jan Verheyen in "De wereld vandaag" op Radio 1:

Radio 2

Meest gelezen